HISTORIE STUDENTSKÉHO A MATURITNÍHO PROJEKT O... Zveřejněno: 27.07.2017 22:30:24

HISTORIE STUDENTSKÉHO A MATURITNÍHO PROJEKT OSVĚTIM

 

Vychovej si svého studenta a zaměstnance Zveřejněno: 20.06.2017 21:18:43

Motto: Pokud chceme, aby studenti a zaměstnanci byli při příchodu na naši školu či do naší firmy kvalitnější, podílejme se na jejich výchově. Bude to mnohem účelnější, než lkaní nad jejich zhoršující se úrovní.

Co je třeba udělat pro čerpání peněz z OP VVV Zveřejněno: 20.06.2017 21:15:05

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ČERPÁNÍ PENĚZ Z OP VVV

Zdrojem je prezentace pracovníků NÚV paní Kaňákové a pana Jansy

Chceme skutečně vzdělávání 4.0 nebo jen kosme... Zveřejněno: 06.06.2017 18:29:50

Chceme skutečně vzdělávání 4.0 nebo jen kosmetické úpravy současného systému? 

PROHLÁŠENÍ – Povinná maturita z matematiky a ... Zveřejněno: 30.05.2017 08:14:39

Proč podporuji povinnou maturity z matematiky

Studentský a maturitní projekt Osvětim Zveřejněno: 30.05.2017 08:12:35

Stručná historie vzniku a průběhu projektu

PROJEKT KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Zveřejněno: 30.05.2017 08:08:16

Základní informace a historie kybernetické bezpečnosti na naší škole

JAK PŘISTUPOVAT KE STUDENTŮM Zveřejněno: 21.03.2017 00:04:38

ČLÁNEK VE „SPECIÁLU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY“, PŘÍLOHA ČASOPISU ŘÍZENÍ ŠKOLY

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

Stanovisko k novému financování škol a povinn... Zveřejněno: 06.03.2017 18:58:25

Nové financování škol podporuji, a to přesto, že na své škole mám průměr ve třídě 31 studentů, neboť do 20 tříd chodí 620 studentů. Podle předběžných výpočtů se zdá, že nové financování zajistí školám dostatek prostředků na mzdy pedagogů i správních zaměstnanců. Tím zároveň odpadne tlak na co nejvyšší počet studentů ve třídách, což následně komplikuje výuku předmětů, na které dochází třeba i 34 studentů. Je třeba však mít na paměti, že i tak bude rozdíl mezi zájmem o školy a pevně věřím, že i v novém způsobu financování bude bráno v potaz, o kterou školu je vyšší zájem.

Odborné školy a gymnázia – Kdo chce vnášet ro... Zveřejněno: 27.02.2017 22:03:49

V poslední době se v tištěných médiích i České televizi objevilo několik vyjádření, která mě zčásti naplňují smutkem a zčásti zvedají ze židle. Za prvé nedostal příležitost se vyjádřit žádný zástupce odborných škol, za druhé se opakují tvrzení, které staví odborné školy do pozic méně kvalitních či lehčích škol. S obojím tvrzením zásadně nesouhlasím.

Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík