Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Informace ze SSPŠ - listopad 2020

STUDENTI SMÍCHOVSKÉ SPŠ SE V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI KYBERTETIKŮ NEZTRATILI

Studenti Smíchovské SPŠ se zúčastnili mezinárodní soutěže v kybernetické bezpečnosti. Pro 21 studentů z 1. až 4. ročníku oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost šlo o velkou zkušenost.

„Akce DarkCTF, přičemž CTF je zkratka pro Capture the Flag, což lze volně přeložit jako „Získej vlajku“, probíhala od pátku od třinácti hodin do osmi hodin sobotního rána. Cílem bylo splnění co nejvíce úkolů z různých kategorií, např. kryptografie, reverzní inženýrství, webové bezpečnosti, exploatace, Linux, OSINT atd. Aby to bylo férové vůči ostatním týmům, rozdělili jsme se na skupiny, které soutěžily samostatně. Akci jsme ukončili ze zdravotních důvodů po dlouhých dvaceti hodinách aktivního řešení úloh bez spánku. V ten moment jsme měli tři ze šesti týmů v první stovce z 808 zúčastněných týmů, což chápu jako velký úspěch, neboť se takových akcí standardně účastní týmy studentů universit a odborníci z oboru,“ zhodnotil akci David Sýkora, učitel kybernetické bezpečnosti na Smíchovské SPŠ, který pro studenty soutěž organizoval.

V ČEM JE JINÁ PODZIMNÍ DISTANČNÍ VÝUKA NA SMÍCHOVSKÉ SPŠ?

         Smíchovská SPŠ je oproti jaru na distanční výuku daleko lépe připravená. Byl stanoven jednotný systém a osvědčuje se využívání grafických tabletů.

Na jaře se výuka ve školách z formy prezenční transformovala do formy distanční. Všichni doufali, že na podzim nic takového již nepřijde, ale na druhé straně se mnohé školy na tuto možnost připravovaly. Nejinak tomu bylo na Smíchovské SPŠ.

„Zpětnou vazbou pro mě byly tradiční zářijové ankety mezi učiteli a studenty, ve kterých jsem se jich tentokrát také ptal na online výuku. Kromě toho, že se navzájem ohodnotili, tak mi také poskytli další důležité informace,“ vysvětluje Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ, „Na co si všichni oprávněně stěžovali, byla absence jednotného systému, který by všichni používali. Na jaře jsem ho nestanovil záměrně, protože již před uzavřením škol učitelé a studenti komunikovali na různých platformách, využívali i sociální sítě, a já jim nechtěl komplikovat život. Ukázalo se, že toto mé rozhodnutí bylo chybné. Proto jsme přistoupili ke změně,“ dodává.

Na Smíchovské SPŠ jsou nyní využívány propojené systémy Moodle a MS Teams. Tyto systémy nahrazují současnou Virtuální školu, na které budou ve školním roce 2020/2021 probíhat již jen Studentské a Maturitní projekty, neboť systémy neumožňují rychlou aplikaci již vytvořeného, úspěšného a zažitého systému pro vytváření a hodnocení projektů. Data budou zásadně ukládána do systému Moodle a zálohována na serveru školy.

„Služba MS Teams je pro nás sice zdarma, ale za zálohování dat by chtěla společnost Microsoft asi půl milionu korun za rok. Proto ta kombinace Moodle a MS Teams,“ vysvětluje Radko Sáblík.

Vyučuje se podle rozvrhu, nicméně ten je redukován. Jak je na Smíchovské SPŠ tradiční, i na podzim mají učitelé značnou volnost, jak takovou redukci provést. Platí jen základní doporučení ředitele. Ta říkají, že videokonference by měly trvat přibližně 30 minut, předměty, které mají za sebou dvě hodiny, mají mít videokonferenci jen v první hodině a druhá má sloužit k samostudiu či vypracování úkolů či projektů. Ve vícero hodinami dotovaném českém jazyce či matematice lze videokonference dělat po skupinách, i o tom si rozhodne příslušný vyučující. Podstatné je, že veškeré úkoly jsou tentokráte soustředěné na jediném místě.

„Jasně jsem všem sdělil, že pokud není úkol pro studenty zapsán v MS Teams, tak pro ně není závazný, nemusí ho vypracovávat,“ vysvětluje ředitel SPŠ a dodává, Mám ohlasy od učitelů a studentů a ty jsou veskrze kladné. Všem jednotný systém vyhovuje a dobře se v něm orientují.“

„Chci poděkovat za ochotu, trpělivost a servis, který pro výuku připravilo IT oddělení. Vůbec jsem nečekala, že se mi může podařit první hodiny v novém systému zdárně odučit. Ale bez jediného problému jsem zavěsila studijní materiály, prošla konferencemi i s nasdílením obrazovky a připojením tabletu, stáhla jsem prezenčky. Prostě bomba,“ říká s očividným nadšením učitelka matematiky Tamara Mainzerová,

Existují i jisté výjimky, například mnozí učitelé matematiky používají program Techambition, studenti oboru Kybernetická bezpečnost pak pracují v systému, který vyvinuli jejich učitelé David Sýkora a Nathan Němec, a ve kterém mohou prakticky řešit hackerské útoky. Navíc se osvědčuje i využívání grafických tabletů v hodinách matematiky.

„Opět chci moc poděkovat IT oddělení, ten grafický tablet je bomba! Například pro zpestření jsem na plátno dovolila zasahovat i třídě, bylo to úžasné. Žádné hotové sebepečlivěji připravené studijní materiály nenahradí to, když slyší i vidí proces tvoření před sebou,“ říká rozhodně Tamara Mainzerová.

„Když jsem poprvé použila grafický tablet, byla jsem nadšená. Hodně mně to usnadnilo práci při distančním studiu, kdy počítám příklady. Ráda bych poděkovala IT oddělení za tuto možnost a hlavně panu Jakubu Karafiátovi. Vše mně vysvětlil a ukázal, takže již první hodina výuky s tabletem proběhla bez problémů,“ připojuje se i učitelka matematiky Alena Rybáková.

ZRUŠENÍ MATURITNÍHO PLESU SMÍCHOVKÉ SPŠ, PŘÍPRAVA NÁHRADNÍ AKCE

Tohle si nikdo nepřál, ale všichni se takového řešení obávali. Tradiční maturitní plesy Smíchovské SPŠ v Lucerně přilákají obvykle přes dva tisíce hostů, a takové množství lidí na jednom místě po dobu mnoha hodin … Dá se předpokládat, že i koncem ledna nebude z hygienických důvodů taková koncentrace osob v Lucerně žádoucí. Ples pořádá ve spolupráci se školou Rada rodičů, níže je uvedeno oficiální vyjádření jejího předsedy Martina Mosingera.

„S lítostí jsem nucen sdělit, že výbor Spolku rodičů a přátel školy považuje realizaci Maturitního plesu Smíchovské SPŠ v obvyklém místě a čase za neuskutečnitelnou, s ohledem na restriktivní opatření ze strany státu ve věci Covidu. Proto jsme rozhodnuti místo Maturitního plesu uspořádat, společně se školou, vhodnou akci v době po maturitách, něco na způsob slavnostního vyřazování absolventů. Tedy jakousi promoci, konanou v otevřeném prostoru. Na konkrétní formě, přesnému načasování a umístění této akce již intenzivně přemýšlíme.“

UČITELÉ SMÍCHOVSKÉ SPŠ POMÁHAJÍ S VYBUDOVÁNÍM PRACOVIŠTE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA PRŮMYSLOVCE V LIBERCI

Ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík jednal osobně na SPŠE Liberec s jejím ředitelem Jaroslavem Semerádem a zástupci Agentury pro regionální rozvoj s.r.o., která byla zřízena Libereckým krajem a zajišťuje pro něj inovativní projekty. Tu zastupoval na schůzce její ředitel Petr Doubravský a manažer Tomáš Drašnar. Tématem jednání bylo vybudování Kybernetického polygonu na liberecké průmyslovce, kdy byla Smíchovská SPŠ požádána o pomoc a rady.

Později se pomocí online diskusí připojili k hledání vhodného řešení učitelé kybernetické bezpečnosti ze Smíchovské SPŠ Nathan Němec a David Sýkora. Nathan Němec nakonec zpracoval a zaslal podklady pro přípravu projektu na liberecké průmyslovce.

 „Vážený pane Sáblíku, pane Němci, velice vám děkujeme za parádně a rychle zpracované a dodané informace, jste velmi laskaví!! Moc nám to pomůže v dalších krocích na zřízení podobného centra v Libereckém kraji!! Až budete mít cestu do Liberce, ozvěte se prosím, rádi se s vámi setkáme a pozveme vás minimálně na oběd!“ píše se v děkovném e-mailu Tomáše Drašnara.          

STUDENTI BYLI SKVĚLÍ, NAPROSTÍ PROFESIONÁLOVÉ

         Dva dny živého vysílání Educa Myjob on-line 2020 ze dvou studií v Home Ceredit Aréně v Liberci zcela v režii Mediálního domu Preslova. Mnozí hosté nevěřili, že studentům za kamerou je patnáct let a jsou z prvního ročníku Smíchovské SPŠ.

„Tak co, rejžo, jdeme na to?“ ptá se zkušená reportérka České televize mladíka ve střižně.

„Jdeme na to,“ kývne Daniel Fric, student čtvrtého ročníku Smíchovské SPŠ, dnes však v pozici režiséra.  

Právě začíná dvoudenní živé vysílání Educa Myjob online 2020 ze dvou studií postavených v Home Credit Aréně v Liberci. Původně měla prezentace středních škol a firem proběhnout v hale zdejších hokejových Bílých tygrů a Mediální dům Preslova měl na pořádání veletrhu spolupracovat. Ovšem situace kolem Covid 19 vše změnila a během necelých tří týdnů se musela připravit náhradní akce.

Se skupinou pražských studentů přijel i ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík, ten však teď jen postává stranou, stejně jako jen zpovzdálí pozoroval, jak pod rukami mladíků z Prahy vyrostlo zázemí pro přímý přenos, jak natahali snad kilometry různých drátů, propojili jimi kamery, střižny, čtecí zařízení, mnoho televizí. A jak i nyní celou akci sami zajišťují.

Hlavní technik Ondřej Póč a zvukař Mikuláš Pilát jsou ze čtvrtého ročníku SPŠST Panská, ale již jsou nedílnou součástí Mediálního domu Preslova, od března letošního roku, kdy pomohli postavit Mediální studio a podíleli se na provozu informačního portálu www.ucime.online. Dalšími členy týmu jsou studenti prvního ročníku Smíchovské SPŠ Ondřej Bílý, Jiří Fišera a Jiří Škopek. A tak vlastně kromě Radko Sáblíka je jediným „dospělákem“ Patrik Tsidina, který však na Smíchovské SPŠ čerstvě odmaturoval a od září vyučuje výběrový odborný předmět Audiovizuální technika.

Superlativy prší jak na pražské studenty, tak i na organizátory z Home Credit Arény, je téměř neuvěřitelné, jak za tři týdny dokázali společnými silami vydupat ze země akci, která nahradila tradiční prezenční formu Educa Myjob Liberec. Vysílá se od devíti od rána do čtyř hodin do odpoledne, ve dvou studiích se střídají hosté.

Zkrátka nepřijde ani ředitel Smíchovské SPŠ, který nejprve odpovídá na otázky redaktorek z libereckého soukromého gymnázia Doctrina, posléze se sám ujme role moderátora a zpovídá ředitele středních škol zdejšího regionu. A také s velkou hrdostí poslouchá chválu, kterou mu přicházejí na jeho tým sdělit mnozí z hostů.

„Je neuvěřitelné, co vaši studenti dokáží. Mám srovnání a nevycházím z údivu. Jak si dokáží vše sami organizovat, jaké mají dovednosti. Když mi bylo řečeno, že jsou ve věku osmnácti let, a někteří dokonce patnácti let, nechtěla jsem tomu věřit. Můžete být na ně opravdu pyšný, pane řediteli“, vyjadřuje své pocity Kateřina Sadílková, ředitelka Krajské pobočky úřadu práce ČR.

„Vaši studenti jsou jedním slovem skvělí. Naprostí profesionálové,“ říká paní Tereza Matulová, manažerka Educa online.

Dvoudenní maraton se pomalu chýlí k závěru, únava je patrná u všech organizátorů i řešitelů, bez ohledu na věk. Ale také se v jejich tvářích zračí spokojenost, neboť teď je již stoprocentně jisté, že svou misi úspěšně zvládli. Úplně poslední tečkou živého vysílání je zhodnocení Educa on-line jejím hlavním manažerem Martinem Tritou, jeho slova jdou do éteru opravdu jako poslední. Ve své řeči však nezapomene ani na své mladé spolupracovníky z Prahy.

„Celá naše akce by však vůbec nemohla proběhnout bez pomoci Smíchovské střední průmyslové školy, která nám poskytla veškeré vybavení k vysílání a jejíž studenti celé naše dvoudenní vysílání na místě zajišťovali. Děkujeme jim i řediteli Smíchovské SPŠ Radko Sáblíkovi, se kterým byla skvělá spolupráce a který tím, jaké dává příležitosti svým studentům, může být inspirací pro všechny,“ hodnotí vzájemnou spolupráci.

Vlastně ne, ještě jeden dozvuk přichází, a to v e-mailu, který později obdrží ředitel Smíchovské SPŠ a režisér živého vysílání Daniel Fric od Martina Trity, a který je uveden níže.  

„Dane, smekám! Smekám před celou vaší partou, která s námi v aréně dotáhla něco, co nemá v historii Educy obdoby. V tak krátké době jste s námi vytvořili a realizovali projekt, který přes všechny překážky, bolesti a rychlost dotažení, otevřel možnosti, jak dostat téma vzdělávání a pracovního trhu mezi lidi. A co ještě víc, v kultivované a naprosto profesionální podobě. Ohlas a dík z mnoha stran náleží i vám.

            Dali jsme tomu společně maximum a velmi si vážím, že jste do toho šli s námi. Věřím, že to nebude poslední projekt, který jsme společně realizovali a v blízké době se potkáme na dalších realizacích. Jak to vypadalo na konci Educy, tak se do Liberce ještě občas podíváte. Každopádně vás každého rádi přivítáme u nás v aréně. Dejte vědět, když tu budete, minimálně kávu si společně dáme. Osobně musím říct, že o každém z tvého týmu jsem přesvědčený, že se v životě neztratíte! Za celý tým Educy vám děkuji a přeji zdraví a skvělou budoucnost.“

ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ SPŠ JAKO ŘEČNÍK NA TISKOVÉ KONFERENCI SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Stejně jako většina akcí v listopadu se tisková konference Svazu průmyslu a dopravy uskutečnila online. Přes 20 novinářů a redaktorů, účast například Česká televize, Český rozhlas, MF Dnes, Hospodářské noviny či Rádio Impuls, mělo možnost si vyslechnout pětiminutové projevy šesti řečníků, poté jejich diskusi a nakonec položit i své dotazy. Téma? Ani ne tak překvapivé. Digitalizace školství a využití distanční výuky pro její urychlenou aplikaci. 

Vystupujícími byli ministr školství Robert Plaga, vicepresidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková, vicepresident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, výkonný ředitel T-Mobile Juraj Bóna, generální ředitel Cisco Michal Stachnik a ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík jako expert na tuto problematiku z oblasti školství.

Ministr školství neopomněl ve své úvodní řeči zmínit spolupráci se Smíchovskou SPŠ a jejími studenty již během jarní distanční výuky, a studenty pochválil za jejich aktivitu a dovednosti.

„Pozvání od Svazu dopravy a průmyslu beru nejen jako ocenění mojí práce, ale i všech zaměstnanců a studentů naší školy. Jsem rád, že má naše škola v odborné veřejnosti tak dobrý zvuk. Zároveň mi taková pozvání dávají možnost sdělovat své názory na nutnou změnu ve školství veřejnosti a médiím,“ zhodnotil akci Radko Sáblík.

BESEDA ORGANIZOVANÁ GYMNÁZIEM POLIČKA ZA ÚČASTI ŘEDITELE SMÍCHOVSKÉ SPŠ

Místo devadesáti minut více než dvě hodiny debaty. Diskuse tří řečníků a poté otázky více než sedmdesáti účastníků videokonference.

Ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík je jedním ze tří panelistů, dalšími jsou učitel z Gymnázia Na Zatlance Lukáš Šlehofer a učitelka a matka dvou školáků Veronika Dvořáčková, která až do letošního léta žila patnáct let v Anglii. Moderátorem pak ředitel Gymnázia Polička Josef Dvořák. To jsou základní parametry velmi zajímavé diskuse nejen na téma distanční výuky, ale také o redukci učiva, nutnosti změn ve školství a hodnocení žáků a studentů.

„Uznávám, že moje výroky o nutnosti redukovat obsah učiva o padesát procent, nebo tvrzení, že kdo v současnosti vychovává studenty na konkrétní pracovní pozici, páchá na nich zločin, mohou působit jako kontraverzní. Ale mám pro ně silné argumenty,“ říká Radko Sáblík a dodává: „Nelze stále učivo přidávat a nic neubírat. Žáci a studenti jsou pak přehlceni informacemi a nedokáží v nich nalézt ty důležité a podstatné. A automatizace, digitalizace a robotizace mnohé pracovní pozice vymaže z povrchu zemského, naopak přinese nové, a těm se budou muset absolventi škol přizpůsobit. To od nich bude vyžadovatdovednost se celoživotně vzdělávat, umět se učit nové věci samostatně, být kreativní, flexibilní, využívat kritického myšlení.“

„Základní rozdíl mezi českým a anglickým školstvím vidím především v tom, že v Anglii při všech hodnocení mých dětí vždy učitelé začínali tím, v čem je žák dobrý. Tedy tím pozitivním, dávali důraz na práci, nikoli na chyby. Až poté dali zpětnou vazbu i o tom, co mu nejde, kde má přidat. Dá se říci, že obecně cíleně podporovali kreativitu žáků,“ tvrdí Veronika Dvořáčková.

„Souhlasím s nutností vážit, co jsou podstatné a nepodstatné informace,“ sděluje svůj názor Lukáš Šlehofer, „Například já když vykládám historii, na konkrétním příkladu vysvětlím svým studentům základní principy fungování tehdejší společnosti, neprobírám s nimi všechny události. To se ani nedá stihnout. Neporušuji přitom Rámcové vzdělávací programy, protože ty hovoří o kompetencích studentů, nikoli o znalostech konkrétního učiva,“ dodává.

„Mám dotaz na pana ředitele Sáblíka,“ ozývá se jedna z posluchaček, matka studenta ve čtvrtém ročníku strojírenské střední školy, „Pane řediteli, co mám dělat, když můj syn jen dostává e-mailem, co si má nastudovat a zatím se neuskutečnila ani jediná videokonference, učitelé se svými maturanty vůbec nekomunikují.“

„Čeští ředitelé mají nejvyšší míru autonomie na světě, ale také velkou míru zodpovědnosti. Oni de facto rozhodují, jak bude distanční výuka na jejich školách vypadat. Takže bych doporučil, abyste se domluvila s dalšími rodiči a vyvolali jste schůzku s ředitelem, požadovali vysvětlení a případně změnu,“ radí Radko Sáblík.

„Za odpověď vám děkuji, pane řediteli. Ale připomínám, že můj syn letos maturuje a já nechci, abych mu způsobila problémy, aby se mu někdo mstil,“ povzdechne si zkoušená tazatelka.

Beseda naplánovaná na hodinu a půl nakonec se souhlasem všech tří řečníků přesáhne dvě hodiny. Dotazy účastníků dávají tušit, že ve veřejnosti je o školství daleko větší zájem, než tomu bylo dříve. Možná i proto, že rodiče mají své potomky doma a daleko více si uvědomují, co a jak se učí. Zájem vzrůstá ale i mezi řediteli a učiteli, z nichž se mnozí naučili pracovat s technikou, nyní však hledají vhodný obsah svého vzdělávání.   

TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA SMÍCHOVSKÉ SPŠ ONLINE

Uspořádat listopadové třídní schůzky tradiční prezenční formou nebylo za situace kolem Covid 19 možné. Proto se vedení Smíchovské SPŠ rozhodlo pro jejich online podobu, pomocí živého vysílání z Mediálního studia Mediálního domu Preslova. Vysílání zajistili technicky studenti prvního ročníku Ondřej Bílý a Prokop Randák, a dva studenti čtvrtého ročníku SPŠST Panská Mikuláš Pilát a Štěpán Šmakal, kteří však již jsou dlouhodobými členy Mediálního domu Preslova.  

Po celou dobu bylo připojeno kolem 600 osob, celkem se připojilo 1. 700 osob. Své zhodnocení třídních schůzek poskytl ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík.

„Tímto způsobem jsme třídní schůzky uskutečnili poprvé, a proto se pochopitelně objevily nedostatky. Já sám jsem například byl rozptylován okolím či obrazovkou s otázkami po straně, a tak jsem někdy hovořil, aniž bych se díval do kamery. Ozval se ruch z druhého mikrofonu. Bohužel nejhorší z mého pohledu byl chat, kde exhibovalo nejspíše jen několik jedinců se snad jen dočasně zatemněnou myslí, kteří obtěžovali všechny přítomné svými pubertálními výlevy. To vše je pro nás cenná zpětná vazba, ze které se musíme poučit a příště být lepší.“      

ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ SPŠ JAKO ŘEČNÍK NA ZAHÁJENÍ EVROPSKÉHO TÝDNE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ 2020

Listopadové tradiční slavnostní zahájení Evropského týdne odborných dovedností 2020 se mělo původně uskutečnit v nádherných prostorách Velkého zrcadlovém sálu na ministerstvu školství. Covid 19 však rozhodl jinak, a tak se celá akce konala pomocí videokonference. Na což si ale již všichni zvykli a tak nikdo nebyl příliš zaskočený.

Čtyřmi řečníky zůstali Václav Velčovský, náměstek ministra školství, Dana Petrová, ředitelka Domu zahraniční spolupráce, Matěj Bulant, ředitel sekce kariérového poradentství Národního pedagogického institutu ČR a Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ. Nejprve pronesli své projevy a poté především mezi sebou živě diskutovali, ale také odpovídali na položené otázky připojených účastníků videokonference. Diskutovala se především digitalizace českého školství, on-line výuka a její dopady na následnou prezenční výuku, ale také obsah výuky a redukce učiva, revize Rámcových vzdělávacích programů.

„O nutnosti redukovat učivo se diskutuje napříč celou Evropu, vlastně celým světem, jsem toho svědkem na mnoha setkáních. Všichni tento problém cítí a řeší. Jsem moc rád, že existují u nás školy, jako je Smíchovská střední průmyslová škola, a ředitelé, jako je pan ředitel Radko Sáblík, kteří se tomu na svých školách věnují a kteří u nás vyvolávají tuto diskusi. Je potřeba, aby se tento trend rozšířil i na další školy,“ řekl náměstek ministra školství Václav Velčovský.  

VZKAZY SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

Jakub Gemrot, pedagog University Karlovy, manažer Charles Games s.r.o., ohlas na knihu ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka: „Dobrý den, pane inženýre, začetl jsem se do Vaší publikace Učit jde i jinak, aneb … Velmi se mi líbí její otevřený styl a držím Vám palce, ať Vám Váš umírněný optimismus vydrží. Nemám tak široké zkušenosti jako Vy, ale za cca 13 let mé pedagogické praxe na VŠ můžu podepsat každou větu Vaší filozofie.“

Jaroslav Zaviačič, učitel, reakce na rozhovor ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka v MD Dnes: „Vážený pane kolego, s radostí jsem ve svých 81 letech mohl konstatovat, že máte podobný cit pro výuku on-line jako my s manželkou, kteří jsme déle než čtyři měsíce z nedobrovolného pobytu v zahraničí zajišťovali výuku několika desítkám tisíc žáků zavřených škol.“

Milan Galler, absolvent Smíchovské SPŠ z let 1960-1964, inženýr, ohlas na rozhovor ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka v MF Dnes: „Rozhodl jsem se Vám napsat po přečtení článku v MF Dnes, ve kterém jsem se mohl ztotožnit s Vašimi názory. Potkali jsme se při prohlídce školy, kdy jste nám nejen návštěvu umožnil, ale dokonce jste nás v daný termín očekával před školou, prošel s námi všechny prostory a přidělil nám dva studenty, kterých jsme se mohli na vše ptát. Již tehdy jsem si povšiml Vašeho zápalu. Na každém dalším srazu jsme pak na tuto akci společně vděčně vzpomínali. Většinou všichni jsou dál dobře informováni o Vaší osobní aktivitě v rozvoji a směřování školy, a jsme hrdi na to, že se naše škola stala, díky Vám, jednou z nejlepších škol v Praze, možná i v republice. Dovolte, abych Vám jménem nás všech vyjádřil uznání za Vaši činnost a za Vaši schopnost realizovat osobní vize, které jsou tak skvělé a přínosné pro rozvoj středního odborného školství. Absolventi noví, pod Vaším vedením, budou po vstupu do reálného života zcela jistě hrdí na Smíchovskou průmyslovou školu, která je bezesporu vybaví nadstandardními vědomostmi. Nechť se Vám nadále vše daří jak v odborném, tak i osobním životě.“

Zuzana Kroupová, manažerka Aspen Institut CE, pro který natáčel na filmovém festivalu ve Zlíně reportáž a rozhovory Mediální dům Preslova: „Vážený pane řediteli, dovolte mi Vám tímto srdečně poděkovat za spolupráci Mediálního domu Preslova a Aspen Institutu CE na pořízení obrazového materiálu z panelové debaty Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni, která se konala 8. září na Zlín Film Fest. Daniel Fric, Vojtěch Linha i další studenti, kteří se na výrobě podíleli, odvedli skvělou práci. Velmi oceňujeme jejich nasazení a profesionální přístup při tvorbě záznamu, rozhovorů i reportáže z akce. S potěšením budeme u videí Presloviny označovat jako tvůrce. Těšíme se na další spolupráci.“

ÚVAHA ŘEDITELE NAD ZÁVISLOSTÍ NA OMAMNÝCH LÁTKÁCH

aneb jak hluboko lze klesnout

Níže se pokouším zamyslet nad tím, jaké důsledky může mít, pokud nějaká osoba upadne do závislosti na omamných látkách. Za svůj život jsem se s tím bohužel setkal vícekrát, v rámci své činnosti v basketbale i ve školství, a přestože jsem se snažil ze svých zastávaných pozic dotyčným pomáhat, ne vždy se to podařilo. Sám jsem měl jeden čas také slušně nakročeno k tomu, abych sklouzl k závislosti na alkoholu, když jsme jako vysokoškolští studenti pořádali hojně velmi náročné pitky. Naštěstí jsem tehdy našel jiné motivační cíle a toto bouřlivé období bez úhony přestál. Jako ostatně většina z nás, někdo však bohužel takové štěstí neměl.  

Dostat se na hranu závislosti není tak těžké, a když ji překročíte, nastává dosti strmý pád. Začínáte ztrácet svoji osobní integritu, konáte činy, které jsou pro mnohé nepochopitelné, neboť si již nejste schopni jejich dopad uvědomit, anebo nemáte vůli se nutkání konat šílenosti bránit. I pokud se z toho vyhrabete, mnohdy za pomoci druhé osoby, stále nemáte vyhráno, neboť stačí málo a již v tom zase lítáte. Stačí, když potkáte osobu, která zjistí, že by vás mohla lehce ovládat a využívat, a „vhodně“ vás motivuje se vrátit k jednání, z něhož jste se těžce vymanili. Nebo je podobně závislá a stáhne vás s sebou ke dnu. Dost často pak začnete útočit na ty, kteří vám třeba i opakovaně podali pomocnou ruku a z propasti vás vytáhli. Možná i proto, že k nim podvědomě cítíte vděk, ale chcete se těchto výčitek zbavit, a tak si z dané osoby vytvoříte vnitřně a bezdůvodně nepřítele. Což následně převedete až do osobní nenávisti, abyste pochybnosti ve své omamnými látkami ovlivněné a rozložené mysli potlačili. Neumím to odborně vysvětlit, nejsem ani lékař a ani psycholog, jsem jen praktik, který se s podobným chováním setkal již vícekrát.

Pokud překročíte určitou hranici, pokud omamné látky zlikvidují jisté prvky pudu sebezáchovy, můžete se začít chovat tak, že ohrožujete své zdraví či dokonce život, a pochopitelně mnohdy konáte v rozporu s trestním řádem, protože v danou chvíli vám něco takového přijde velmi zábavné a již nejste schopni domyslet důsledky, které potom přijdou. Jako třeba pubertální mládež, která na internetu zesměšňuje své vrstevníky, až je někdy dožene k sebevraždě a sebe ke ztrátě svobody. Nebo jako psychicky nemocné osoby, co nemají žádné morální zábrany, postrádají svědomí a tak nic necítí, když ubližují lidem okolo sebe, bohužel mnohdy těm, kteří se jim nezištně pokoušejí pomoci.

Vážené studentky, vážení studenti, prosím, zamyslete se nad touto mou úvahou, rozhlédněte se kolem sebe a možná naleznete příklady, jak je možné hluboko klesnout, pokud vás začne ovládat démon závislosti a zcela vás opustí soudnost i elementární slušnost. Nechť je vám příběh takových osob výstrahou. 

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.