Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Hlavní problémy českého školství

Český vzdělávací systém svým klientům (žákyně a žáci základních škol a studentky a studenti středních škol) mnohé potřebné služby neposkytuje, a naopak jim v mnohých případech dokonce jejich budoucí pozici na trhu práce ztěžuje.

Přitom přesně nevíme, jaké pozice budou na pracovním trhu klienti vzdělávacího systému zastávat, ale víme, co budou jistě potřebovat – být kreativní, adaptabilní, celoživotně se vzdělávat, umět se učit, umět myslet a měnit pracovní pozice.

Potřebné změny ve školství souvisí s nutností změnit své myšlení, u ředitelů, učitelů, rodičů i klientů vzdělávacího systému, což je však to nejtěžší, co po někom můžeme chtít.

Níže v bodech největší problémy či nedostatky českého školství.

 1. Ředitelé a učitelé většinově nepodporují vnitřní motivaci klientů se vzdělávat, naopak je cíleně vedou k pasivitě, aby „měli klid na práci“ ve škole, ve třídě. Vedení škol i učitelé většinově nepodporují aktivní a podnikavé klienty, naopak mnohdy je téměř šikanují, dokonce proti nim štvou jejich pasivní kolegy.
 2. Vzdělávání se většinově zaměřuje se na rozvoj slabých stránek klientů a nepodporuje rozvoj těch silných. Cílem je, aby všichni uměli všechno průměrně, hodnoceno pak „výbornou“, tedy často až 90% času se klienti věnují tomu, co jim nejde, a na rozvoj svých silných stránek, na to, co je v budoucnu bude živit, jim už nezbývá čas.
 3. Vzdělávání v ČR většinově nerozvíjí dostatečně klíčové dovednosti, které se pak musí klienti učit sami, tedy komunikaci, prezentaci, argumentaci, utváření si vlastních názorů a dovednost je obhájit. Rovněž tak pracovat v týmu či se stát lídrem takového týmu.
 4. Ředitelé a učitelé nepracují aktivně s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), naopak Školní vzdělávací programy zaplevelují nad rámec RVP dalšími nepodstatnými či již neaktuálními informacemi.
 5. Ve výuce se většinově nepracuje s chybou, naopak jsou klienti za chybu trestáni, špatnou známkou a někdy i výsměchem, ponížením. Ti se pak bojí být kreativní, objevovat, experimentovat, což je základem vzdělávání.
 6. Vzdělávání v ČR většinově neučí své klienty se učit, tedy umět se učit nové věci na základě již získaných znalostí a dovedností, což nutně potřebují ke svému celoživotnímu vzdělávání.
 7. Vzdělávání v ČR většinově neučí klienty myslet – kriticky, informaticky, logicky.
 8. Ředitelé a učitelé vychovávají klienty jako budoucí „vykořisťované“ zaměstnance, nevedou je k podnikavosti, k možnosti, že v budoucnu budou živnostníci či podnikatelé, sami budou jiným práci dávat.
 9. Vedení škol i učitelé většinově aktivně nevyužívají možnosti moderních technologií, raději je zakazují. Tím se dobrovolně zbavují možnosti využít moderních technologií k získání klientů pro svou oblast vzdělávání, názornějšího představení daného problému, získání více času na interakci se svými klienty.
 10. Vzdělávání v ČR většinově akcentuje okamžité znalosti, jejichž poločas rozpadu je cca 5 let, přitom si počíná značně neefektivně, neboť si krátce po opuštění daného stupně vzdělávacího systému klient pamatuje cca 5% až 15% informací, které se našprtal před testováním (zkoušením) a uložil si je jen do krátkodobé paměti.
 11. Vzdělávání v ČR většinově ubíjí v klientech jejich kreativitu, a to od prvního vstupu do vzdělávacího systému až do opuštění vysoké školy, učí je pracovat v šablonách, podle nadrcených postupů.
 12. Vzdělávání v ČR většinově nerespektuje, že škola již není hlavním zdrojem informací, učitelé jsou jen předavači a testeři informací, jež mnohdy jsou navíc nepodstatné či zastaralé. Chybí propojení formálního vzdělávání s neformálním vzděláváním a samostudiem, přičemž například v oblasti informačních technologií ve skutečnosti neformální vzdělávání a samostudium již nyní převažuje nad tím formálním.
# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.