Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Word, Excel, PowerPoint? Nikoli. Místo toho tvorba mediálních výstupů, výuka komunikace, prezentace, argumentace.

Na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu mají studenti již několik let v prvním a druhém ročníku předmět Prezentační dovednosti. V něm se studenti učí zásadám prezentace, komunikace, argumentace a reálné mediální tvorbě.

„Na základní škole se probírá Word, Excel a PowerPoint. Na střední škole studenti řeší Excel, PowerPoint a Word. Na vysoké škole se učí studenti pracovat s PowerPointem, Excelem a Wordem,“ usmívá se ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia Radko Sáblík, pak rezolutně dodá, „Odmítám se na naší škole zabývat výukou těchto specifických programů. Studenti je mají znát ze základní školy, a pokud je neznají, musí se je doučit.“

Právě toto stanovisko ředitele stálo u začátku zavedení nového předmětu Prezentační dovednosti, který mají studenti v prvním a druhém ročníku.

„Výuka různých programů je bohužel na mnohých školách stále pojímána chybně,“ vysvětluje Radko Sáblík, „Žáci na základních školách, ale i studenti na školách středních, se učí, jak dané programy používat, nikoli využívat. Pak stačí jedna aktualizace, která přehází ikony či jim dá trochu jiný obsah, a můžete začít znovu. Navíc, když se našprtáte, co která ikona umí, aniž byste program dále v praxi používali, tak to brzy zapomenete, proto je taková výuka velmi neefektivní,“ dodává.

Na Smíchovské SPŠ a gymnáziu tak zmizel klasický předmět Výpočetní technika a objevil se nový s názvem Prezentační dovednosti, s novým obsahem. V prvním ročníku se studenti učí správně prezentovat, komunikovat, psát články, vytvářet reportáže, rozhovory. K tomu používají pochopitelně mnohé programy, které se dříve teoreticky vyučovaly.

„Je mi jedno, v jakém textovém editoru student článek napíše, v jakém programu upraví fotografii, sestříhá video,“ pokračuje ve svém vysvětlování Radko Sáblík, „Také je mi lhostejné, jaký program využije na tvorbu prezentace. Důležité je umět je vhodně využít, ale především musí naplňovat účel, proč je využívám. Často chodím na konference a jsem až šokován, jak mnozí vystupující prezentují, byť jde třeba i o slovutné akademické pracovníky. Porušují snad všechny zásady prezentací, dívají se na text a čtou ho, neudržují kontakt s publikem, nepracují s intonací hlasu, nevyhodnocují zpětnou vazbu od posluchačů. Prostě klasičtí uspávači hadů,“ zasměje se, „A jejich prezentace? To je kapitola sama pro sebe. Celé věty, dokonce dlouhá souvětí, maličké písmo,“ mávne rukou.

V prvním ročníku Prezentačních dovedností mají studenti stanoveny klíčové výstupy, další si mohou přidávat vyučující dle svého uvážení. Jde především o prezentaci své osoby, napsání článku s důrazem na jeho strukturu, kdy nesmí chybět poutavý titulek, poutavý perex a ilustrační obrázek s uvedením zdroje, ale také citace vhodné osoby se vztahem k popisované události. Dále studenti mají za úkol udělat písemný rozhovor s vybranou osobností, třeba starostou jejich obce, mediální hvězdičkou, sportovcem. Poté přichází téma vlastního videa, kdy hovoří na dané téma před kamerou.

Po těchto individuálních výstupech přichází na řadu práce v týmu, kdy studenti dostanou za úkol vytvořit video reportáž, která má mít délku cca jedna a půl minuty, aby ke konci druhého pololetí připravili reportáž komplexní, tedy video, článek a podcast.

Ve druhém ročníku se některé výstupy opakují, přidává se tvorba reklam, rozvíjí se tvorba videí, podcastů, přitom se stále prezentuje, argumentuje, diskutuje. Předmět není založený na memorování teoretických zásad, ale na jejich praktickém využívání v reálné tvorbě.

„Nedělám si iluze, že je výuka ve všech třídách stejně kvalitní,“ říká Radko Sáblík, „Učí se nejen studenti, ale i jejich učitelé. Také ne všichni studentům výstup opakovaně vrací, aby po jejich zpětné vazbě mohli své dílo vylepšit. Vidím však, že úroveň výuky předmětu se zlepšuje a spolu s tím i mnohé měkké kompetence našich studentů, ale i jejich učitelů. Těmi jsou často naši mladí absolventi, někteří i z našeho Mediálního domu Preslova.“

Na Smíchovské SPŠ a gymnáziu není opravdu jen teoretická výuka prezentačních dovedností, ale mnozí studenti jsou přímo zapojeni do mediální tvorby a reálně musí tyto dovednosti opakovaně využívat. Je jich sice jen menšina, ale zároveň jsou dobrým příkladem praxe pro ostatní a také jim ukazují, jak důležité a potřebné je umět dobře komunikovat, prezentovat, vystupovat.

Ve škole vznikl před několika roky Mediální dům Preslova, který pro svého zřizovatele Prahu komplexně vytváří a spravuje vzdělávací portál Praha školská, vytváří články, videa, podcasty, sociální sítě, ale také zajišťuje celý veletrh pražských středních škol Schola Pragensis, a to včetně reklamní kampaně i prezenční akce v Kongresovém centru. Mediální dům Preslova již zajistil na klíč mediální pokrytí mnoha akcí, a to nejen pro Prahu.

Mezi nejvýznamnější úspěchy Mediálního domu Preslova patří první velká tříhodinová debata pěti prezidentských kandidátů prvního prosince 2022 v prostorách školy v Next Zone Event Space, kde se prezentovali Petr Pavel, Danuše Nerudová, Marek Hilšer, Pavel Fischer a Josef Středula v akci Zavolíme! A pak první rozhovor v médiích s novým prezidentským párem na stejném místě třetího května 2023, po němž navíc prezident Petr Pavel představil kolekci svých portrétů a známek.

„Video k tiskové konferenci prezidenta republiky znázorňující výběr barvy obrazu prezidenta režíroval student třetího ročníku Jiří Fišera, natočili ho se žáky základní školy, našimi studenty i dvěma mediálními hvězdami členové Mediálního domu Preslova a slavilo velký úspěch,“ říká hrdě Radko Sáblík, „Ukazuje se, že skloubení teorie a praxe je klíčové pro kvalitní vzdělávací proces,“ dodá důrazně.

Do školy často přicházejí zpravodajské týmy různých televizí a nejen ředitel je zván před kameru či vyslýchán novináři. Mnohdy jsou to učitelé či studenti, kteří jsou přímými aktéry reportáží. Ředitel, absolventi i studenti rovněž často vystupují na konferencích, seminářích či workshopech. Což jim opět připomíná důležitost se umět dobře vyjádřit, dobře argumentovat a zbavit se nervozity. Tomu se ale nenaučí jinak, než praktickým tréninkem před kamerou, v roli moderátorů i zpovídaných, při cvičných i praktických panelových diskusích. K tomu všemu jim pomáhá předmět Prezentační dovednosti.

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.