Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Kemp demokracie

Od pondělí 5. prosince 2016 do pátku 9. prosince 2016 probíhal „Kemp demokracie“ jako aktivita projektu „Inkluzivní výchova na Smíchovské SPŠ“ z Operačního programu Praha – pól růstu, financovaného z poloviny z fondů EU a z poloviny zřizovatelem. Níže předkládám zprávu o něm, jak jsem ji uvedl v poradě vedení školy.

I touto formou děkuji všem mentorům i studentům za jejich přístup a odvedenou práci, stejně tak děkuji vedoucímu IT oddělení panu Černohorskému, který ve čtvrtek ráno přivezl světla z audio video studia školy, čímž vylepšil provizorní studio SSPS TV vytvořené v hotelu.

Zpráva o Kempu demokracie z porady vedení 12. prosince 2016

Vedoucí kempu: p. Sáblík

Mentoři: p. Nechanický, p. Kaiferová, p. Řejhová, p. Kafka, p. Jiruš, p. Hanuš, p. Ansorge (absolvent), p. Kalista (absolvent), p. Klouček (4.L), p. Gangur (3.C), p. Jarolímek (3.C)

Místo kempu: Hotel Kamzík v Jeseníkách

Téma kempu (konference): Jaká by měla být Evropa, ve které bychom chtěli žít

Účastníci kempu: studenti 2. ročníku (celkem 126 studentů, někteří onemocněli přes víkend a nejeli)

Vytvořené skupiny a jejich témata:

 1. SSPS TV (video záznam, fotografování, rozhovory, besedy)
 2. Vzdělávání 4.0
 3. Vztah Evropy a mocností (USA, Rusko, Čína)
 4. Struktura Evropy
 5. Kriminalita, organizovaný zločin, terorismus
 6. Migrace, začlenění migrantů do společnosti
 7. Bezpečnost versus svoboda
 8. Media, zneužití médií, kyberválka
 9. Právní systém a plnoletost
 10. Internet, bezpečnost na internetu
 11. Evropa versus Střední východ a Afrika

Náplň kempu v časové ose:

Pondělí odpoledne - studenti si dobrovolně vytvořili pracovní skupiny a zvolili si sami svá témata

Pondělí večer - tvorba struktury skupin (předseda, místopředseda, mluvčí)

 • přiřazení mentorů k jednotlivým skupinám na základě jejich domluvy
 • vytváření základní prezentace na představení tématu
 • představení mentorů pro SSPS TV

Úterý dopoledne - prezentace jednotlivých skupin, úvodní seznámení ostatních se svým tématem

Úterý odpoledne - jednání ve skupinách, příprava prezentace o tématu a projednávaných otázkách

 • představení témat skupin jejich předsedy pro SSPS TV

Úterý večer - jednání ve skupinách, příprava prezentace o tématu a projednávaných otázkách

 • představení témat skupin jejich předsedy pro SSPS TV

Středa dopoledne - prezentace skupin o svých tématech, seznámení ostatních s řešenou problematikou

 • diskuse k dané problematice v plénu (položené otázky, odpovědi, připomínky)

Středa odpoledne - prezentace skupin o svých tématech, seznámení ostatních s řešenou problematikou

 • diskuse k dané problematice v plénu (položené otázky, odpovědi, připomínky)

Středa večer - příprava komuniké za jednotlivé skupiny s využitím připomínek z diskuse na plénu

 • besedy ve vytvořeném studiu SSPS TV (přestavěný společenský salónek)

Čtvrtek dopoledne - příprava dokumentů za jednotlivé skupiny (komuniké, důvodová zpráva, prezentace)

 • besedy ředitele s dvojicemi mentorů a studentů ve studiu SSPS TV

Čtvrtek odpoledne - přednesení komuniké za jednotlivé skupiny, hlasování o něm

Čtvrtek večer - přednesení komuniké za jednotlivé skupiny, hlasování o něm

 • tiskové konference všech skupin ve studiu SSPS TV

Pátek dopoledne - dokončení důvodové zprávy a prezentace na základě schválených prohlášení

 • rozhovory ředitele se studenty, rozhovor studentů s ředitelem – ve studiu SSPS TV

Pátek odpoledne - dokončení a kontrola všech dokumentů

Zhodnocení kempu a jeho průběh:

 • ředitel považuje kemp za velmi zdařilý, skvělou práci a přístup předvedli jak mentoři, tak studenti
 • ředitel sice věřil ve své studenty, nicméně i u něho panovaly jisté obavy, zda studenti přijmou formát kempu, který trochu na sílu prosadil (mnozí kolegové ředitele varovali, že na takový formát nejsou studenti mentálně vyspělí a také se u nich projeví jejich klasický nezájem o cokoli), výsledek však byl opravdu skvělý, stejně jako přístup drtivé většiny studentů
 • po skončení akce řediteli poděkovali mentoři z řad studentů za možnost si vyzkoušet pro ně zcela novou činnost, poděkování za akci obdržel ředitel i od mnoha studentů druhých ročníků
 • všichni mentoři se shodli, že je překvapil přístup studentů, kteří se do ředitelem nastavené situace vžili, velmi aktivně o tématech diskutovali a snažili se připravit co nejlepší dokumenty
 • vytvořil se velmi rychle vřelý vztah mezi mentory a studenty, založený na vzájemném respektu, přičemž nezáleželo na tom, zda daný mentor je pedagog, absolvent či student, mentoři se na požádání ředitele (ale i ze svého vlastního přesvědčení) drželi v pozadí, někdy i záměrně nechali studenty samotné, aby si některé sporné otázky prodiskutovali bez jejich přítomnosti
 • skvělý byl přístup hotelu, umožnil přestavování jídelny v jednací sál, zajistil jeho ozvučení, plátno a projektor, umožnil přestavení společenské místnosti za barem na televizní studio, umožnil využívání dalších prostor, salónků i sportovních zařízení v libovolnou dobu
 • menší restaurace (bar) sice zavírala ve 22.00 hodin, ale poté nám tato místnost byla dána k dispozici, zde probíhaly následně ještě různé debaty ředitele, mentorů i studentů na různá témata, včetně mnohých aktivit na škole, vytvořila se tak přirozeným způsobem debatní místnost
 • během kempu, kdy byla studentům ponechána značná volnost, se nevyskytl žádný vážný kázeňský problém, který by bylo nutné řešit, nebyl problém s kouřením na hotelu či alkoholem, studenti v drtivé většině dodržovali stanovené termíny začátků akcí
 • hned na začátku byli studenti upozorněni, že pokud by se některá jednání protáhla do nočních hodin, má každý student právo kdykoli skupinu opustit a jít si lehnout, pokud by pocítil větší únavu, v případě nevolnosti (většinou nachlazení, začínající viróza) se v daný den student jednání nezúčastnil a zůstal na pokoji (stačilo jen toto oznámit, nikdo toho však nezneužíval, šlo jen o jedince), jednání skupin trvala v různé dny různě dlouho
 • jediný problém nastal ve středu večer, kdy si studenti neuvědomili, že i jejich debaty ve večerních hodinách a celkem ztlumená hudba se rozléhá velkými prostory a chodbami, po důrazném upozornění ředitele se ve čtvrtek večer po 22. hodině všichni bavili na chodbách i v pokojích šeptem, pokud někdo zvýšil hlas, byl okřiknut vlastními spolužáky
 • akce měla ráz skutečné konference, kdy se v některých skupinách debatovalo i pozdě večer, byla patrná snaha problém vyřešit
 • pochopitelně se aktivně nezapojili úplně všichni, ale počet aktivních studentů se zvyšoval každým dnem, zároveň se přirozeně vygenerovali lídři skupin, v některých případech se tito studenti neshodovali s prvotní volbou předsedů a místopředsedů skupin, možná někteří překvapili sami sebe i své kolegy
 • když se v době jednání ve skupinách procházel ředitel hotelem, viděl na různých místech a v různých místnostech skupiny debatujících studentů, někdy s mentorem, někdy i bez něho, často mohl vidět jedince velmi živě hájící své vlastní názory vůči svým kolegům
 • jak se studenti postupně více ponořovali do řešeného problému, začali si uvědomovat jeho složitost, co všechno jeho vyřešení ovlivňuje, mnozí tím byli překvapeni, nicméně i tak se snažili vytvořit komuniké, které by mělo naději na schválení a v něm popsané aktivity byly i realizovatelné
 • v jednom případě padl návrh na vybudování pracovních táborů pro nepřizpůsobivé migranty, na což sami studenti při jednání v plénu reagovali slovy: „To myslíte jako opravdu vážně? Vy chcete budovat koncentráky?“, mluvčí skupiny pak vysvětloval, že nemíní „klasické koncentráky“, ale po dalších výtkách tento nápad skupina ze svého komuniké zcela vypustila
 • studenti si tuto akci pochvalovali, ptali se, zda něco podobného budou mít i příští školní rok, mentoři z řad studentů se již hlásili o možnost být mentory i v příštím školním roce (z projektu OPPPR bude hrazen kemp i pro současné studenty 1. ročníků), někteří studenti projevili zájem být v příštím roce sami mentory pro své o rok mladší kolegy
 • na kempu panovala velmi pozitivní atmosféra, v době volna studenti využívali tělocvičnu, bazén s vířivkou, posilovnu, v úterý po obědě mohli individuálně vyrazit na krátkou procházku po okolí
 • studenti dostali pokyn, že musí vždy při opuštění hotelu odcházet minimálně ve trojici (kdyby se někdo zranil, jeden u něho zůstává a druhý jde pro pomoc) a musí se zapsat na vrátnici, toto studenti dodržovali – ředitel byl sám náhodným a nezpozorovaným svědkem situace, kdy se jeden student zeptal dobíhajícího kolegy, zda se zapsal a když ten řekl, že na to zapomněl, byl poslán svými kolegy tak učinit (studenti chodili do místního krámu na nákupy svého oblíbeného pití a různých pochutin, v několika případech si nechali hromadně z Bruntálu dovést pizzu)
 • studenti diskutovali i další problémy s ředitelem školy, jeho zástupcem či pedagogy, ale též s dalšími mentory (p. Kalista – člen PR oddělení, p. Ansorge – vedoucí IoT projektů na škole, p. Klouček (4.L) a p. Gangur (3.C) – vedení Studentského spolku), probíral se například přenos informací a úprava různých kanálů pro zprávy, systém klasifikace, činnost Studentského spolku a Lady´s clubu (spolek dívek na škole), účast v různých projektech školy a podobně, rozhodně padly podnětné návrhy a někteří studenti požádali ředitele, zda by se mohli zapojit do mnoha různých projektů školy (dle svého zájmu)
 • ve středu odpoledne se uskutečnila i mini konference přes Skype, kdy se studentský koordinátor projektu stavby chytrého domu student Tichý (2.A) spojil s panem Moravcem (absolvent, koordinátor IoT na škole) a panem Smetanou, vlastníkem firmy v Londýně, jednali o již domluveném zapojení studentů SSPŠ do vytváření chytrého domu v Mostě, který firma pana Smetany koupila a chystá se renovovat, pracovní skupina studentů pana Tichého má společně s pracovní skupinou studentů ze střední školy Delta Pardubice předložit do konce ledna panu Smetanovi koncepci svého řešení (ve večerních hodinách toto pak student Tichý a jeho přítomní kolegové z druhých ročníků probírali s ředitelem a panem Ansorgem)

Zajímavosti z kempu:

 • když ke svým skupinám dorazili mentoři z řad studentů, byli zaskočeni tím, že jim začali studenti vykat, pochopitelně se domluvili na tykání, což však nijak nesnížilo respekt k nim, což bylo samo o sobě skvělé
 • uskutečnilo se mnoho různých besed před kamerou v různém formátu – například student Klouček (4.L) moderoval diskusi paní profesorky Kaiferové a studentky Burdové (2.B) na téma vzdělávání, na stejné téma moderoval ředitel debatu tři na tři (p. Nechanický, p. Kaiferová, p. Ansorge versus trojice studentů), ale na požádání ředitel moderoval i debatu dvou studentů a dvou mentorů (p. Kalista, p. Gangur) na téma postavení Evropy a jejího vztahu k velmocím
 • sám ředitel moderoval dalších 8 debat, kdy před kamerou zpovídal dvojice hostů z řad studentů i mentorů, naopak ředitele na závěr kempu zpovídala dvojice moderátorů z řad studentů (p. Klouček z 4.L a p. Štěpánek z 2.A)
 • ve středu večer dorazil do společenské místnosti pan profesor Jiruš ve 23.30 hodin s tím, že od 20.00 hodin do tohoto času probíhala v jeho skupině diskuse o připravovaném komuniké, nikoho ani nenapadlo, že by ji měl ukončit a odejít, dokud se neshodli na podobě prohlášení, ve 23.45 hodin dorazil mentor pan Klouček s několika zástupci své skupiny, aby s ředitelem probrali některé nápady ohledně Vzdělávání 4.0, měli zájem o doplnění informací, pak ještě na komuniké pracovali
 • když začal schvalovací proces, nastavil ředitel podobná pravidla jako jsou v poslanecké sněmovně, skupina předložila názor své skupiny, proběhla diskuse v plénu k jeho obsahu (někdy bouřlivá), pak mohli studenti z pléna předložit své pozměňovací návrhy, o kterých se hlasovalo přednostně
 • po zahájení schvalovacího procesu přišel pro některé studenty šok, když jim pozměňovacími návrhy bylo komuniké upraveno, odstraněny z něj některé body či jim bylo dokonce celé zamítnuto, jejich zklamání bylo očividné
 • bylo možné neschválené komuniké upravit a znovu předložit, někdy pak prošlo, jindy i tak neuspělo, v jednom případě chyběly dva hlasy, napětí studentů bylo při jejich sčítání patrné, stejně jako následné zklamání (byla snaha získat potřebné hlasy, někdy prosby uspěly, někdy ne)
 • nejvíce zklamaná byla skupina, co vytvořila velmi propracovaný systém v podobě diagramu pro přijímání migrantů v rámci solidarity do jednotlivých států EU, ovšem studenti jejich návrh odmítli, po anketním hlasování na požádání mentora této skupiny bylo zjištěno, že cca 60% přítomných studentů odmítá přijímání migrantů v tomto duchu (v pozdější debatě se studenty na toto téma ti řediteli řekli, že se obávají příchodu osob, které se nezačlení do společnosti a mohou páchat teroristické útoky)
 • v této souvislosti je třeba poznamenat, že na škole studuje 25 cizích státních příslušníků, z nichž jsou dva tmavé pleti, přitom je všichni přijímají naprosto bez problémů, na druhé straně panují obavy z příchodu většího počtu migrantů z jiného kulturního prostředí, kteří budou vytvářet gheta s vlastními zákony a mohou být nebezpeční v podobě páchání násilných činů včetně terorismu
 • studenti v některých oblastech projevili překvapivě značný konzervatismus, navrhli zřízení evropského úřadu na ověřování pravdivosti informací (na základě dobrovolného požádání provozovatelů různých portálů, by ti dostali certifikát, že jejich zpráva je pravdivá), souhlasili s „Blacklistem“ pana Babiše na některé internetové stránky, ale požadovali jeho nezávislost v rámci EU, odmítli navržené snížení věku na 17 let pro pořízení řidičského průkazu, neboť dle nich nejsou v tomto věku mentálně dost zralí na řízení klasického automobilu, naopak však navrhli snížení věkové hranice na 17 let pro účast ve volbách
 • studenti si drtivou většinou odhlasovali návrh na centrální změnu klasifikačního systému, navrhli zrušení pětistupňové klasifikace jako nedostatečně vyjadřující zhodnocení znalostí a přístupu studentů, požadují zavedení bodového systému, který bude zohledňovat jak znalosti, tak aktivitu studentů v hodinách, jejich přístup k danému předmětu
 • docela ostře se studenti vymezili vůči světovým velmocím, především Rusku a Číně, deklarovali zájem na spolupráci s nimi, ale s dovětkem, že souhlasí se zachováním sankcí vůči Rusku za okupaci Krymu a pokud by došlo k agresi vůči suverénní zemi v Evropě, má přijít tvrdý postih, v diskusi někteří nevylučovali ani vojenské řešení, což přijaté komuniké sice neříká, ale ani nevylučuje, v případě Číny odmítají akceptovat princip jednotné Číny a žádají akcent Evropy na vyšší demokratizaci v Číně
 • ve čtvrtek v pozdní večer, po skončení hlasování a tiskových konferencí, se ve společenské místnosti v několika případech rozproudila velmi živá diskuse mezi studenty různých skupin i jejich mentory, kdy se navzájem hecovali, hodnotili důvody, proč jejich komuniké neprošlo, jiní vyjadřovali spokojenost, že jim prošlo alespoň částečně, další se chlubili, že byli velmi úspěšní

Perličky z kempu:

 • dyž přišel ředitel ke skupině, jejímž mentorem byl student 3.C Jarolímek, spatřil uprostřed stolu sloupec na sobě vyrovnaných mobilních telefonů, mentor mu vysvětlil, že se tak stalo na základě domluvy skupiny, aby se všichni plně soustředili na diskusi
 • ve středu v noci nastal vlastně jediný kázeňský problém, kdy dva studenti hráli jakousi podivnou hru na chodbě, při níž házeli toaletní papíry a sledovali, kam až se dokutálí, několik jich po sobě neuklidili, po stížnosti od hotelu se na výzvu ředitele přiznali, omluvili se paní provozní za své neinteligentní chování a požádali o práci, jako pokání posbírali do pytle odpadky v okolí hotelu
 • studenti z hlučnějšího pokoje v pátém patře, které musel napomínat pracovník hotelu (příliš nahlas puštěné hry a televize v pozdější noční hodině), se druhý den rovněž omluvili a jako pokání uklidili posilovnu
 • ve čtvrtek ve večerních hodinách, po skončení plenární schůze s hlasováním o komuniké, vedl pan Kalista tiskové konference, když z nich někteří studenti odcházeli, varovali své přicházející kolegy slovy: „Dejte si na něj pozor, strašně toho ví a pokládá hodně těžké otázky.“
 • v místním baru si někteří studenti dávali druhou večeři, a to v drtivé většině smažený sýr s hranolky, ředitel to okomentoval slovy, že doba se sice mění, ale některé zvyklosti zůstávají („Smažák“ byl jídlem jeho mládí)
 • v pátek před obědem si na výzvu studentů šel ředitel ve své mladické (stařecké) nerozvážnosti s nimi zahrát basketbal, a jelikož podcenil individuální rozcvičení, ještě před začátkem hry si při rozběhání natáhl sval na levém stehně (ale i tak se hry zúčastnil, aby nezklamal studenty, byť jeho pohyb byl značně problematický a bolestivý), co se týká přínosu ředitele pro tým, platí asi rčení jednoho jeho bývalého svěřence, komentující méně aktivní spoluhráče: „Nic nezkazil, nic nevymyslel, prostě byl tam úplně na …“ - večer však měl ředitel problém dojet autem do svého bydliště, protože mu vyšlápnutí spojky činilo značné problémy, musel kývavým pohybem posouvat nohu po zemi směrem ke spojce
# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.