Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Veřejné prohlášení k učitelům a studentům své školy

Vážené kolegyně, kolegové, vážené studentky, studenti,

obracím se na vás zároveň, neboť není my a oni, ale jen my. Současná situace ještě více vyžaduje, aby učitelé a studenti byli ve výukovém procesu partneři, se snahou mu zajistit co nejvyšší míru efektivity a budoucího využití jeho výsledků.

Jistě, můžeme vše vyřešit „tradičně“, tedy učitelé zašlou úkoly, třeba přes obyčejný e-mail, studenti na ně nějak odpoví, dostanou zpětné hodnocení a všichni si mohou udělat čárku, že naplnili své povinnosti. Anebo k tomu můžeme přistoupit jinak. A já věřím, že tomu tak i nakonec bude, byť teď jistě panují určité pochopitelné rozpaky na všech stranách.

Nezapomínejte prosím na to, že pokud chcete být v životě skutečně úspěšní, nemůžete jen čekat, až vám někdo řekne, co máte dělat, ale musíte sami projevit svou aktivitu, hledat nová a neotřelá řešení, ty analyzovat a posléze realizovat. Přináší to mnoho starostí, chyb, nezdarů, ale pokud jste houževnatí, pracovití, kreativní a vytrvalí, tak nakonec i ten úspěch. Nelze však věci dělat jen tak napůl, jen když se mi chce, neboť to opravdu nikdy k úspěchu nevede.

Nakonec totiž to budete vy sami, kteří si velmi přísně zhodnotíte své konání, využitou či promarněnou příležitost. Mnozí jsou totiž zatrpklí a plní blbé nálady jen proto, že si dobře uvědomují, že jim život protekl mezi prsty, že vlastně nic nedokázali, a se zlobou na sebe sama závidí těm, kteří chytili příležitost za pačesy.

Výše uvedené obecné pravdy můžeme využít i v současné situaci. Víte dobře, že se vždy snažím dívat na věci pozitivně, i když jsou třeba nepříjemné nebo velmi špatné, jako je tato epidemie. Ale pojďme si říci, že tuto situaci vezmeme jako příležitost se na chvíli zastavit a zamyslet, jak postupovat ve výuce a k čemu nám tato výuka má sloužit.

Jistě, učitel může nechat nastudovat stohy stránek, zadat přes různé portály mraky velmi specifických úkolů, poslat své video s přednáškou, udělat on-line přednášku, anebo použít tu klasiku, tedy e-mail s úkolem. Ale opravdu nevymyslíme lepší způsoby? A teď se obracím i na studenty. Jako si volíte téma studentského či maturitního projektu, pojďte inspirovat své učitele. Zamyslete se, jaký projekt by se dal realizovat, co byste mohli ve skupinách řešit v daném předmětu, aby vám výstupy posloužily i v budoucnosti a aby čas vynaložený na jejich řešení nebyl promarněný.

Jeden nejmenovaný učitel jednoho nejmenovaného předmětu na moje doporučení využít projektovou výuku napsal, že v jeho předmětu žádný projekt dělat nelze. Podle mého jsou v tom případě jen dvě možnosti. K čemu jsou znalosti, které nelze prakticky nijak využít? Jen k tomu, aby se nakrátko uložily v krátkodobé paměti, a pak rychle zapomněly, protože jsou vlastně k ničemu? Anebo jde o ten druhý případ, dle mého pravděpodobnější, tedy o nevhodný přístup k danému předmětu? Určitě i v něm jsou věci, které jsou využitelné v praktickém životě. A o tom to je.

Pojďme společně hledat právě toto. Učitelé i studenti. Smysl výuky a jejího dalšího praktického využití. Jsme opravdu na společné lodi, byť to tak někdy nevypadá. Učitelé a studenti nejsou nepřátelé, nemohou a nesmí být. Většina učitelů po celém světě určitě chce dobro pro své žáky a studenty, jen si možná v poslední době není zcela jistá, co tím dobrem je či má být. Zda obrovské kvantum znalostí, nebo něco jiného, co umí přesně málokdo definovat, pokud vůbec někdo. Tak pojďme v rámci naší specifické situace tohoto času využít k vytvoření analýzy v dané oblasti vzdělávání, ze které budeme po odeznění epidemie mít možnost čerpat. Projekty skupin se pak mohou zaměřit na určité dílčí části analýzy, poté se dají dohromady. Můžete o tom průběžně vést polemiku on-line ve skupinách řešitelů, se svými učiteli, s dalšími přizvanými osobami, třeba i mimo naši školu.

Studenti nyní dostávají také velkou příležitost, a to naučit se učit. Nikoli se mechanicky šprtat poznámky z výkladu učitele či z výpisků z doporučené literatury, ale za použití různých dostupných zdrojů se učit novým věcem na základě svých dosavadních znalostí a dovedností. Což je tuze potřebné pro celoživotní vzdělávání, bez kterého se určitě nikdo neobejde. A jehož význam bude ještě stoupat.

Ano, jsou tu maturanti. Některým hoří koudel u … Prostě se ocitají ve značně nekomfortní situaci. Ale věřím, že vše zvládnou i za pomoci svých chápavých učitelů a své píle. U maturitních projektů se nic nemění, tam jistě všichni zavěšují své výstupy dle harmonogramu. Jen asi nestihneme veřejnou obhajobu. U dalších maturitních předmětů dostanou jistě studenti smysluplné pokyny od vyučujících a mají k dispozici i dost studijních materiálů na různých portálech. Vyučující nematuritních předmětů bych tímto naopak požádal o velkorysost, kdy nebudou maturanty zbytečně přetěžovat úkoly, chápajíc jejich situaci.

Je tu ještě jedna věc, kterou můžeme uchopit pozitivně. Mnozí se na moderní technologie dívají málem jako na dílo ďábla, které odcizuje lidi a podobně. A vida, možná že pro mnohé právě teď mohou být záchranou od depresí, když zůstanou zavření v karanténě, ale nikoli odstřihnutí od komunikace s okolím. Díky těm mnohdy proklínaným sociálním sítím, různým komunikačním systémům. A díky nim mohou být i učitelé v kontaktu se svými žáky a studenty, aniž by jim posílali vzkazy po holubech či kouřovými signály. Nezapomínejte, že můžete využít IT oddělením nainstalovaného systému pro on-line komunikaci i v rámci uspořádání videokonferencí či porad nejen mezi učiteli a studenty, ale i při komunikaci mezi studenty v pracovní skupině.

Zároveň vás chci vyzvat, učitele i studenty, abyste zvážili své zapojení do aktuálních a specifických projektů naší školy, kterými jsou nový portál „ucime.online“ a „Rádio Ámos“, kde se snažíme poskytovat pomoc školám a učitelům, a tím pádem i žákům, studentům a jejich rodičům. Viz tisková zpráva ze včerejšího dne. Pokud byste měli zájem pomoci s vytvářením analýzy, vytvářením rozhovorů, článků a podobně, tak se mi ozvěte. Také by to mohl být smysluplný projekt pro předměty český jazyk či prezentační dovednosti, mohly by se některé výstupy přeložit do jazyka anglického, ale možná vzniknout výstupy i pro projekt v některém z odborných předmětů, například v rámci analýzy nabídek na on-line výuku, jejich vyhodnocování, zkoumání apod.

Vážení, věřím ve vás, ve vaši pozitivní motivaci, ve vaši kreativitu. Pokud budete mít jakýkoli nápad, neváhejte se mi ozvat, e-mailem či telefonem. Pak se domluvíme na další komunikaci.

Na závěr bych chtěl ještě apelovat na vás, studenti. Jste mladí, silní a pokud budete nakaženi, možná se u vás ani nemoc příliš neprojeví. Ale kolem vás jsou nejen vaši blízcí, dříve narození, ale můžete se na veřejnosti potkat i s jinými seniory či osobami různě nemocnými, s omezenou imunitou. Buďte proto prosím ohleduplní a chraňte nejen sebe, ale především své okolí, své rodiče a prarodiče. A pokud naleznete způsob, jak ve svém okolí vhodně pomoci, udělejte tak.

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.