Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Jak vidím Smíchovskou střední průmyslovou školu

Jaká je vaše vize rozvoje Smíchovské střední průmyslové školy?

                „Svou vizi rozvoje školy průběžně upravuji, podle vývoje změn ve společnosti i na poli moderních technologií. Doba se mění velmi dynamicky, a pokud chceme naše absolventy dobře připravit na jejich profesní, společenský a osobní život, nemůžeme si vystačit s tím, co bylo dobré v minulém století. Svou roli ředitele chápu především tak, že mám vytvořit takové prostředí na škole, které by umožňovalo seberealizaci učitelům i studentům.

                Cílem musí být komplexně vzdělaní mladí lidé, kteří kromě hutného vědomostního základu budou mít potřebný rozhled, budou kreativní, schopní rozvíjet svůj talent, ale zároveň schopní pracovat v týmu a v ideálním případě i pracovní tým vést, stát se jeho lídrem.

                Škola již dávno není hlavním zdrojem informací, ale musí se stát místem, které ukáže studentům směry, jimiž se mohou vydat, místem, kde je hledán, objevován a podporován jejich talent. Místem, kde je naučíme se učit, nikoli se šprtat na písemku, ale učit se novým věcem na základě již získaných znalostí a dovedností. Ve výuce musí být správně nastaven poměr požadovaných znalostí a dovedností.

                Vzdělávací proces musí být postavený na interakci mezi učitelem a studentem, učitel nesmí být vykladač pravd, nýbrž mentor či průvodce vzděláváním, který ukazuje směry a cesty, a umožňuje studentům, aby se po nich vydali a rozvíjeli svůj talent a osobnost. Celoživotní vzdělávání již je nutností a škola na to musí své studenty připravovat. Musí proto podporovat neformální vzdělávání i samostudium, význam obojího stále roste.

Za klíčové považuji, že vize školy se tvoří u kulatých stolů, kde se scházím společně s učiteli, absolventy a studenty. Společně přemýšlíme, jak školu dále rozvíjet, jak ji posouvat stále dopředu. Není to tedy jen má vize, ale naše vize. V anonymní anketě v září tohoto roku uvedli tři čtvrtiny učitelů a studentů, že tuto vizi přímo podporují, proti bylo jen deset procent učitelů a dvě procenta studentů. Což je dle mého velmi dobrý výsledek. I opakovaný mnohonásobný převis zájemců o studium nám dává zpětnou vazbu, že jdeme správným směrem. Jsme označováni za ostrůvek pozitivní deviace, a nám tato nálepka nevadí, naopak.

Za ocenění této naší práce lze považovat i fakt, že jsem byl ministrem školství jmenován do osmičlenné expertní skupiny, která připravovala vizi českého školství pod názvem Strategie 2030+, kterou vláda České republiky schválila nedávno, v říjnu roku 2020.

Správnost této naší vize mi potvrzují také dramatické události, spojené s Covidem 19 a uzavřením škol. Ti učitelé, kteří mají dostatek kreativity, se s touto situací vyrovnávají velmi dobře. Studenti, kteří jsou zvyklí na samostudium, jsou zvyklí si organizovat čas a plnit své úkoly v rámci projektů, provozování živností, podnikání či při práci pro firmy, zvládají distanční výuku o poznání lépe, než ti, co jsou zvyklí jen poslouchat výklad učitele a pak papouškovat moudra, které jim předal. Kteří jsou zvyklí se nechat vést za ruku, a když mají převzít zodpovědnost za své vzdělávání, tak tápou.“

Jak spolupracujete se sociálními partnery?

„Naše škola má mnoho sociálních partnerů a to ze všech oblastí, na které si vzpomenete. Počínaje státní správou a konče konkrétními firmami. V rámci státní správy spolupracujeme například s Ministerstvem školství, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, v rámci regionální správy s Prahou, kraji Středočeským, Libereckým, Královehradeckým, v rámci místní správy s městy Terezín, Mníšek pod Brdy. V akademické sféře jsou naši partneři Český institut informatiky, kybernetiky a robotiky, ČVUT, Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická, ale také mnoho středních a základních škol. V kulturní oblasti spolupracujeme s Národním divadlem, Muzeem 20. století, Centrem pro výzkum genocid v Terezíně. Ze soukromé sféry snad uvedu jen ty největší partnery, jakými jsou Microsoft, Cisco, Autodesk. Ale je jich mnohem, mnohem víc.

Spolupracujeme také se zahraničními subjekty, v rámci různých projektů máme partnerské školy ve více než deseti evropských zemích. Na velkých společných projektech spolupracujeme již tradičně se školami v Německu, Francii, Španělsku. Naši studenti a učitelé tím získávají další zkušenosti a inspiraci. Ale je třeba zdůraznit, že my také své zkušenosti předáváme jiným, na naši školu jezdí pravidelně na stáže evropští učitelé, zde je školí naši učitelé, absolventi a také ti nejlepší studenti, a to v oblastech jako je kybernetická bezpečnost, virtuální a rozšířená realita, robotika, 3D tisk, technologie chytrých měst a domů, internet věcí, STEM. Ohlasy jsou více než dobré a jsem rád, že i naše škola přináší inspiraci jiným.

Jsme zcela otevření, přicházejí k nám na konzultace zástupci regionů i konkrétních škol z celé republiky. Zajímá je především vysoká míra zapojení studentů a absolventů do chodu školy, projektová výuka nebo podpora studentských Start-upů.“    

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.