Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Slovo ředitele

Vážené kolegyně, kolegové, vážené studentky, studenti,

tak už v tom zase „lítáme“. Školy jsou opět uzavřené a místo prezenčního máme distanční vzdělávání. Po pravdě, každý to tak trochu čekal, ale rychlost šíření viru zaskočila nejen vládu.

Jsem rád, že jsme se na situaci v naší škole připravovali a využili i vaši zpětnou vazbu, kdy jste kritizovali zejména mnoho využívaných systémů pro distanční výuku. Díky usilovné práci IT oddělení a pana učitele Aramise Tochjana máte teď k dispozici jednotný systém, založený na propojení systémů Moodle a MS Teams. Důvod použití dvou systémů je ten, že Microsoft by nám data sice zálohoval, ale za cenu 0,5 milionu korun ročně, a tak si data zálohujeme přes Moodle na vlastním serveru.

Jsem potěšený prvními ohlasy, prvními zpětnými vazbami, že systém funguje a kvalita distanční výuky se tím zvyšuje. Ovšem dobré a jednotné pracovní prostředí je jen základním předpokladem dobré online výuky, o její kvalitě rozhodujte především vy, učitelé a studenti. U učitelů tím, zda dokážete být kreativní a hledat nový obsah a formy vzdělávání, neboť jen převedení prezenční výuky do online prostoru fakt nefunguje, zvláště když ještě použijete klasickou frontální výuku. U studentů tím, že musíte přebrat zodpovědnost za své vzdělávání, musíte se učit nové věci na základě předchozích znalostí a dovedností, musíte se naučit pracovat s časem a rozvrhnout si ho tak, aby byl efektivně využit.  

Děkuji vám všem, kteří se snažíte hledat nové způsoby výuky, všem, kteří v potřebné interakci fungujete v online výuce, a všem, kteří k dané situaci přistupujete zodpovědně a zároveň s potřebnou kreativitou. Chyba je nedílnou a pozitivně významnou součástí vzdělávání a není třeba se jí bát. Něco někdy nevyjde, ale to nás nesmí odradit od toho, abychom dál tvořili, zkoumali a experimentovali. Na tom musí být založeno moderní vzdělávání.

Přeji vám všem hodně zdraví a pevné nervy v této poněkud podivné době.

# Tagy článku