Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Odborné školy a gymnázia – Kdo chce vnášet rozkol?

V poslední době se v tištěných médiích i České televizi objevilo několik vyjádření, která mě zčásti naplňují smutkem a zčásti zvedají ze židle. Za prvé nedostal příležitost se vyjádřit žádný zástupce odborných škol, za druhé se opakují tvrzení, které staví odborné školy do pozic méně kvalitních či lehčích škol. S obojím tvrzením zásadně nesouhlasím.

Nemám nic proti gymnáziím. Sám jsem jeho absolventem, pak jsem vystudoval Strojní fakultu ČVUT. Ale odmítám obecné škatulkování škol jako takových. Jediné správné a rozumné dělení škol je dle mého na školy dobré a špatné. Ty se bezpochyby nacházejí jak mezi gymnázii, tak mezi odbornými školami. Také výuka na obou typech škol je rozdílná, ale rozhodně není někde lehčí a jinde těžší. Ano, některé školy mají vyšší nároky na svoje studenty, ti pak dosahují lepších výsledků, ale to platí pro oba typy škol.

Chtěl bych upozornit všechny, kteří se s nepřehlédnutelným despektem vyjadřují o odborných školách, že absolvovat kvalitní odbornou školu je pro její studenty značná řehole. Mohu dokladovat na příkladu školy, kde jsem ředitelem. Studenti absolvují výuku matematiky (rozsah 4+4+4+5 hodin), českého a anglického jazyka v rozsahu gymnázií, ale k tomu se musí intenzivně věnovat své odbornosti, což v našem případě informačních technologií je velmi náročné, dynamika jejich vývoje je ohromná. I naši absolventi studují na prestižních vysokých školách u nás i v zahraničí, mnozí získávají s postupem času lukrativní pozice v renomovaných firmách.

Studenti se během studia rovněž připravují na získání certifikátů z různých oblastí IT, ve třetím i čtvrtém ročníku konají dost náročnou celoroční práci, kterou ve čtvrtém ročníku obhajují u maturity. Mnozí spolupracují na mezinárodních projektech v oblasti Internetu věcí, konají na základních školách osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti, pomáhají s workshopy pro žáky základních škol v našich laboratořích. Mnoho studentů také pracuje v odborných firmách na částečné úvazky či dohody o provedení práce, zájem o jejich služby v poslední době významně roste. Nejsou totiž techničtí pracovníci. Což je pro ně dobře, na druhé straně jim vše ubírá čas.

Přesto všechno měli naši studenti úspěšnost u státní maturity z matematiky 95%, z anglického jazyka ještě po dobu konání státních maturit nepropadl ani jediný student. Český jazyk mnohým sice zkazí vyznamenání u maturit, ale také ho zvládnou. Úspěšnost byla rovněž 95%, i když se mu studenti bohužel tolik nevěnují. Proč, možná vyplývá z výše popsaného. Anebo souvisí s koncepcí jeho výuky, která je nenadchne, spíše odrazuje.

Mám v souvislosti s tím ještě jednu zásadní připomínku. Předesílám přitom, že jsem pro povinnou maturitu z matematiky, osobně jsem chtěl, aby na gymnáziích a technických školách začala být povinná ve stejnou dobu. Ale nesouhlasím s tím, jak je výuka i maturita z matematiky a českého jazyka koncipována. Což ale opakovaně slýchám nejen od vyučujících obou předmětů, ale i od představitelů obou odborných sdružení. Bohužel však s tím nikdo nic nedělá, a tak místo, aby se rozvíjelo u studentů logické myšlení, kreativita, studenti se učili písemnému a mluvenému projevu, systém výuky obou předmětů vede studenty k nelásce či přímo k nenávisti k nim. Toto žádné plošné testování nikdy nezmění. Jen spíše prohloubí.

Proto doporučuji, aby představitelé gymnázií i odborných škol projevili vůči sobě navzájem respekt, vážili si obtížné a ne zrovna skvěle odměňované práce pro mladou generaci na obou typech škol, a aby se naopak sjednotili ve volání po změně koncepce výuky českého jazyka a matematiky. Neučíme přece ani jeden z předmětů proto, aby naši studenti excelovali u maturit, ale aby díky zvládnutí obou předmětů měli lepší výchozí pozici ve své budoucí kariéře, ve svém životě. Stejně jako se studenti učí pro sebe, i my bychom je měli učit pro ně, nikoli pro jakýkoli test, byť nutnost některé dovednosti testovat tím nijak nezpochybňuji.

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.