Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Přání českému školství

Bývá tradicí v našich zemích, že si dáváme s příchodem nového kalendářního roku různá předsevzetí, a také si navzájem něco přejeme. Zamyslel jsem se tedy, co bych tak popřál českému školství do nového roku 2019.

 • předně bych popřál všem, kteří mají s českým školstvím co dočinění, aby pochopili, že stojíme na prahu roku 2019 a ne 1919
 • popřál bych všem, kteří mají s českým školstvím co dočinění, aby našli v odborné i laické diskusi správnou míru nastavení poměru měkkých a tvrdých dovedností, a aby je následně školy dokázaly ve svých klientech rozvíjet, a aby přitom nikdy nezapomínaly na rčení, že někdy méně může znamenat více
 • popřál bych všem, kteří mají s českým školstvím co dočinění, aby pochopili, že sebelepší vzdělávací instituce nikdy žádného odborníka nevychová, odborníkem se dotyčná či dotyčný stane až díky své vlastní usilovné píli, škola však má ukázat směr, motivovat, podporovat své klienty v jejich talentu a úsilí, nikoli je srážet do průměru a vést k pasivitě
 • popřál bych všem, kteří mají s českým školstvím co dočinění, aby nalezli vhodný způsob testování žákyň, žáků, studentek a studentů, který bude hodnotit nikoli našprtané znalosti, kterým mnozí navíc nerozumí, ale dokáže objektivně zhodnotit studijní předpoklady dotyčné osoby, a v případě maturity její komplexní schopnost orientovat se v dané problematice, nacházet vhodná řešení a myslet v souvislostech
 • popřál bych všem političkám a politikům, aby pochopili, že investice do vzdělání je investicí do budoucnosti státu, který z vůle lidu spravují, a aby se v jejich myslích stalo školství skutečnou prioritou, ne jen prioritou před volbami, jak je zde tradicí
 • popřál bych všem školám, aby dokázaly vytvořit prostředí, které bude jejich klienty komplexně rozvíjet, nikoli je držet v průměrnosti, které bude chápat výzvy spojené s nástupem moderních technologií, se kterými nebude o své klienty bojovat, ale bude jich vhodně využívat k jejich motivaci a k zajímavějšímu, názornějšímu způsobu vzdělávání
 • popřál bych všem zřizovatelům škol, aby dokázali pro vedení škol najít a dobře odměnit kreativní manažerky či manažery, kteří se nebojí výzev a dokáží školy posunout směrem k 21. století, a aby je zřizovatelé dokázali v tomto vždy podporovat, morálně i materiálně
 • popřál bych všem ředitelkám a ředitelům škol, aby našli odvahu vystoupit ze své komfortní zóny a začali své školy měnit v instituce, které naučí své žákyně, žáky, studentky a studenty se učit, což je rozdílný pojem od biflování, které je motivují se vzdělávat, byť to takovým manažerkám a manažerům bezpochyby přinese mnoho pracovních a osobních problémů spojených s konzervativním prostředím ve školách
 • popřál bych všem učitelkám a učitelům, aby pochopili, že důležitější než nahustit do svých klientů obrovské kvantum znalostí, je podnítit v nich zájem o daný předmět, neboť potom ho nebudou nenávidět, ale naopak se v něm samostudiem a hloubáním nad problémy rozvíjet
 • popřál bych všem učitelkám a učitelům, aby pochopili, že frontální výuka je pouze jedna z metod, někdy vhodná, ale celkově nedostačující, a aby dokázali objevit kouzlo například projektové výuky, která naučí jejich žákyně, žáky, studentky a studenty mnoha pro život nezbytným kompetencím
 • popřál bych všem žákyním, žákům, studentkám a studentům, aby našli vnitřní motivací se vzdělávat, neboť možnost se vzdělávat je skvělé právo, které nebylo mnoha našim předkům dopřáno
 • popřál bych všem žákyním, žákům, studentkám a studentům, aby našli co nejdříve svůj talent, který budou, za pomoci školy a podpory svých rodičů, svým samostudiem dále rozvíjet, neboť každý má na něco talent, jen ho mnozí ještě nestačili objevit
# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.