Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Informace ze SSPŠ - září a říjen 2020

Bilance maturit po podzimním termínu maturitní zkoušky

            Přes obtíže způsobené výlukou prezenční výuky, dokázali studenti čtvrtého ročníku nakonec zvládnout maturitu dobře. Její slangový výraz „zkouška z dospělosti“ měla tentokráte jiný nádech, neboť studenti museli převzít za své vzdělávání daleko vyšší míru zodpovědnosti, než jejich předchůdci. Níže je konečná bilance maturit ze školního roku 2019/2020.   

  • Český jazyk – 100%, uspěli všichni studenti
  • Anglický jazyk – 100%, uspěli všichni studenti
  • Programování – 100%, uspěli všichni studenti
  • Matematika – neuspěli dva studenti z didaktických textů, celkem 96,4% úspěšnost
  • Maturitní projekty – neuspěli tři studenti, nedokončili svou práci, celkem 97,6% úspěšnost
  • Operační systémy – neuspělo osm studentů, celkem 92% úspěšnost  

Finále Hackathonu „Maskování inovací ve strategiích“ na Smíchovské SPŠ

Ve čtvrtek 10. září 2020 proběhlo na Smíchovské SPŠ finále hackathonu „Maskování inovací ve strategiích“, které pořádalo vedení MAS (Místní akční skupiny) Středočeského kraje. Šlo o hledání nápadů, které by mohla města a obce vložit do svých strategií a získat na ně dotace z EU. Zúčastnili se představitelé Středočeského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jednání ředitele Smíchovské SPŠ s ředitelem kabinetu ministra a ředitelem NPI ČR

Ve středu 16. září 2020 proběhlo jednání o webu MŠMT s názvem Edu.cz a o další spolupráci v kanceláři ředitele kabinetu ministra školství Jaromíra Berana. Schůzky se dále zúčastnil nový ředitel Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) Ivo Jupa, jeho náměstkyně Alena Štěrbová a ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík. Byl deklarován zájem ze všech stran spolupráci dále rozvíjet, za pomoci Mediálního domu Preslova (MDP) přinášet příklady dobré praxe, které budou následně zveřejňovány na www.Edu.cz. Je zájem také pokračovat ve spolupráci MŠMT a Smíchovské SPŠ při propagaci Strategie 2030+.

Workshop Putinovi agenti

V pondělí 14. září 2020 od 19.00 do 24.00 hodin v destinaci Jatka 78 proběhl workshop „Putinovi agenti“. Za Smíchovskou SPŠ se akce zúčastnilo 16 studentů třídy 4.C v rámci Odborného semináře. „Studenti se chovali vzorně a sklidili za svou aktivitu pochvaly organizátorů,“ zhodnotil akci učitel Michael Kalista.

Účast zpravodajského týmu Mediálního domu Preslova na tiskové konferenci v Liberci

Ve středu 16. září 2020 se v Liberci konala tisková konference k akci Educa Myjob Liberec 2020 za účasti hejtmana Libereckého kraje a dalších významných hostů. Za Smíchovskou SPŠ se konference zúčastnil zpravodajský tým Mediálního domu Preslova, který pro pořadatele natočil z tiskové konference reportáž.

Jednání o spolupráci se zástupci firmy SmartGuide

V pátek 17. září 2020 proběhlo jednání ředitele a studentů Smíchovské SPŠ s manažery firmy SmartGuide, Startupu, který zajišťuje internetové turistické služby. Došlo k domluvě na čtyřech možných oblastech spolupráce. První oblastí je tvorba průvodců destinacemi v ČR, druhou oblastí je účast šikovných studentů na komerčních projektech, třetí společná spolupráce s Muzeem 20. století a čtvrtou vytváření modelů v rozšířené realitě.

Vystoupení zástupců Smíchovské SPŠ na videokonferenci Počítač ve škole

            Od čtvrtka 17. září do soboty 19. září se zástupci Smíchovské SPŠ zúčastnili online konference Počítač ve škole. Se svými příspěvky vystoupili ředitel Smíchovské školy Radko Sáblík a učitelé Jan Tesař, Petr Štěpánek a Patrik Tsidina.

Účast studentů Smíchovské SPŠ v mezinárodní soutěži

            V pátek 25. září a v sobotu 26. září 2020 proběhla v Kybernetickém polygonu na Smíchovské SPŠ mezinárodní soutěž, které se zúčastnilo 21 studentů 1. až 4. ročníku oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost, kterou organizoval učitel David Sýkora.

„Akce DarkCTF, přičemž CTF je zkratka pro Capture the Flag, což lze volně přeložit jako „Získej vlajku“, probíhala od pátku od 13.00 hodin do 8.00 hodin sobotního rána. Cílem bylo splnění co nejvíce úkolů z různých kategorií, např. kryptografie, reverzní inženýrství, webové bezpečnosti, exploatace, Linux, OSINT atd. Aby to bylo férové vůči ostatním týmům, rozdělili jsme se na skupiny, které soutěžily samostatně. Akci jsme ukončili ze zdravotních důvodů po dlouhých 20 hodinách aktivního řešení úloh bez spánku. V ten moment jsme měli tři ze šesti týmů v první stovce z 808 zúčastněných týmů, což chápu jako velký úspěch, neboť se takových akcí standardně účastní týmy studentů universit a odborníci z oboru,“ zhodnotil akci David Sýkora, její organizátor a učitel Smíchovské SPŠ.  

Workshop „Soutěž a podnikej“ na Smíchovské SPŠ

V pondělí 21. září 2020 se uskutečnil v posluchárně 211 workshop Soutěž a podnikej, který za Studentskou radu organizoval její předseda Ondřej Hlaváč, student třetího ročníku. Akce se zúčastnilo celkem 21 studentů.

Živé vysílání z Mediálního studia pro Národní parlament dětí a mládeže

V úterý 22. září 2020 od 16.00 hodin proběhlo živé vysílání z Mediálního studia Mediálního domu Preslova pořadu „Mladí volí“ pro Národní parlament dětí a mládeže.

Živé vysílání z Mediálního studia MDP pro platformu „Profesní interpelace“

V úterý 22. září 2020 od 19.00 hodin proběhlo živé vysílání z Mediálního studia Mediálního domu Preslova pro platformu pana Daniela Pražáka s názvem „Profesní interpelace“.

Natáčení propagačních videí v Mediálním studiu MDP pro NÚKIB

Ve středu 23. září 2020 probíhalo celodenní natáčení propagačních videí v Mediálním studiu Mediálního domu Preslova pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Natáčení pro NÚKIB v Mediálním studiu Mediálního domu Preslova

Ve středu 7. října 2020 od 9.00 do 15.30 hodin probíhalo v Mediálním studiu Mediálního domu Preslova (MDP) natáčení videí pro konference v rámci Festivalu bezpečného internetu pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Od 14.15 hodin byl přítomný i jeho ředitel generál Karel Řehka, který nejprve natočil video pro svou organizaci a poté poskytl rozhovor i pro MDP, který s ním vedl ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík.

„Pane řediteli, musím vaše studenty pochválit za naprosto profesionální přístup. Předchozí videa byla výborně zpracovaná, děkuji za proběhlou spolupráci a těším se na další,“ zhodnotila činnost manažerka NÚKIB paní Petra Sobková.   

  • pátek 9. října 2020, od 9.00 hodin, Liberec, Animarket, výstava organizací zabývajících se herním průmyslem a využitím virtuální a rozšířené reality, akce spojená s festivalem Anifilm, tým studentů Smíchovské SPŠ prezentující VR a AR organizuje pan Karel Škába (4.L), zpravodajský tým Mediálního domu Preslova zajistí pan Daniel Fric, během dne dojde k setkání zástupců Smíchovské SPŠ s organizátory Educa Myjob 2020 Liberec
  • sobota 10. října 2020, MušleFest, Slunečné náměstí v Praze 13, akce studentů Gymnázia Hajrovského, účast zástupců Smíchovské SPŠ koordinuje pan Jakub Lhota (2.L), akce může být zrušena

Vzkazy sociálních partnerů řediteli Smíchovské SPŠ

Jakub Gemrot, pedagog University Karlovy, manažer Charles Games s.r.o., ohlas na knihu ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka: „Dobrý den, pane inženýre, začetl jsem se do Vaší publikace Učit jde i jinak, aneb … Velmi se mi líbí její otevřený styl a držím Vám palce, ať Vám Váš umírněný optimismus vydrží. Nemám tak široké zkušenosti jako Vy, ale za cca 13 let mé pedagogické praxe na VŠ můžu podepsat každou větu Vaší filozofie.“

Jaroslav Zaviačič, učitel, reakce na rozhovor v MD Dnes: „Vážený pane kolego, s radostí jsem ve svých 81 letech mohl konstatovat, že máte podobný cit pro výuku on-line jako my s manželkou, kteří jsme déle než čtyři měsíce z nedobrovolného pobytu v zahraničí zajišťovali výuku několika desítkám tisíc žáků zavřených škol.“

Milan Galler, absolvent Smíchovské SPŠ z let 1960-1964, inženýr, ohlas na rozhovor ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka v MF Dnes: „Rozhodl jsem se Vám napsat po přečtení článku v MF Dnes, ve kterém jsem se mohl ztotožnit s Vašimi názory. Potkali jsme se při prohlídce školy, kdy jste nám nejen návštěvu umožnil, ale dokonce jste nás v daný termín očekával před školou, prošel s námi všechny prostory a přidělil nám dva studenty, kterých jsme se mohli na vše ptát. Již tehdy jsem si povšiml Vašeho zápalu. Na každém dalším srazu jsme pak na tuto akci společně vděčně vzpomínali. Většinou všichni jsou dál dobře informováni o Vaší osobní aktivitě v rozvoji a směřování školy, a jsme hrdi na to, že se naše škola stala, díky Vám, jednou z nejlepších škol v Praze, možná i v republice. Dovolte, abych Vám jménem nás všech vyjádřil uznání za Vaši činnost a za Vaši schopnost realizovat osobní vize, které jsou tak skvělé a přínosné pro rozvoj středního odborného školství. Absolventi noví, pod Vaším vedením, budou po vstupu do reálného života zcela jistě hrdí na Smíchovskou průmyslovou školu, která je bezesporu vybaví nadstandardními vědomostmi. Nechť se Vám nadále vše daří jak v odborném, tak i osobním životě.“

Zuzana Kroupová, manažerka Aspen Institut CE, pro který natáčel na filmovém festivalu ve Zlíně reportáž a rozhovory Mediální dům Preslova: „Vážený pane řediteli, dovolte mi Vám tímto srdečně poděkovat za spolupráci Mediálního domu Preslova a Aspen Institutu CE na pořízení obrazového materiálu z panelové debaty Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni, která se konala 8. září na Zlín Film Fest. Daniel Fric, Vojtěch Linha i další studenti, kteří se na výrobě podíleli, odvedli skvělou práci. Velmi oceňujeme jejich nasazení a profesionální přístup při tvorbě záznamu, rozhovorů i reportáže z akce. S potěšením budeme u videí Presloviny označovat jako tvůrce. Těšíme se na další spolupráci.“

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.