Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Odborné vzdělávání jako brána do celého světa

V minulém století chodili studenti z gymnázií na vysoké školy a z průmyslovek do praxe. Tento scénář však již dávno neplatí. Není pro mě těžké tento mýtus vyvrátit, využiji jako příklad Smíchovskou střední průmyslovou školu a gymnázium, jejímž jsem ředitelem. Kvalitní odborná střední škola dnes připravuje své absolventy na různé směry dalšího vzdělávání, na vysokoškolské studium u nás i v zahraničí.

Za dob mého středoškolského studia, brzy mi bude padesát devět let, to bylo jasně dané. Pokud chceš dál pokračovat na vysoké škole, tak běž na gymnázium. Pokud chceš být kvalitně připravený na praxi, zvol si průmyslovku. I z tohoto důvodu jsem vystudoval Gymnázium Botičská, byť jsem již asi od páté třídy toužil jít ve stopách svého otce a absolvovat Fakultu strojní ČVUT. Což se mi nakonec podařilo a jsem inženýr strojař.

Tato praxe však již dávno neplatí. To mohu dokladovat na Smíchovské SPŠ a gymnáziu, kde jsem ředitelem. Tomu pochopitelně odpovídá i způsob výuky, kdy kromě odborných předmětů je kladen důraz na všeobecné vzdělávání. Například český jazyk je na gymnaziální úrovni i u našich techniků, a v matematice jdou mnohdy ještě dál. K tomu přibývají předměty jako Prezentační dovednosti, Výchova k podnikání. A pak mnoho odborných seminářů a výběrových předmětů, někdy i humanitně zaměřených. Tam získávají naši studenti znalosti a dovednosti, které budou využívat po celý svůj život.

Dříve si absolvent průmyslové školy po odchodu do praxe vystačil s tím, co se naučil, čas od času si doplnil vzdělání nějakým kursem, získanými zkušenostmi. V současnosti být technikem znamená permanentní vzdělávání, a u „ajťáků“ to platí mnohonásobně. Prostě doba se změnila, a každá škola, která chce své studenty připravovat pro osobní, společenský a profesní život, na to musí adekvátně reagovat.

Další mýtus říká, že ti nejlepší studenti jdou na gymnázia, ti slabší na průmyslovky, a na učiliště chodí … To raději nebudu ani psát. Ani to již dávno není pravda. Každým rokem k nám přicházejí desítky přihlášek ke studiu od studentů víceletých gymnázií. Nikoli proto, že by tam byli neúspěšní, to by se k nám nedostali, ale protože více tíhnou k jiné cestě, která je dovede k maturitě a posléze ke studiu na vysokých školách, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. V průměru devadesát pět procent našich absolventů pokračuje vysokoškolským studiem. I v tom zmíněném zahraničí. Pravdou ale také je, že mnozí naši studenti již při střední škole na částečné úvazky pracují, provozují svou živnost či podnikají. Zakládají své Start-upy. K tomu všemu se je snažíme vhodně připravit. K tomu všemu se jim snažíme otevřít brány.

Co se týká víceletých gymnázií, mnozí žáci na ně především v páté třídě odcházejí proto, že je rodiče nechtějí nechat na druhém stupni základní školy, kde třídy trpí odchodem tahounů. Ne nutně nejvíce talentovaných dětí, neboť mezi prospěchem a nadáním je velký rozdíl. Někteří z nich již na gymnáziích vydrží, byť k tomuto směru příliš netíhnou, další využijí možnosti podat přihlášku na technickou školu.

Pokud se žák deváté třídy rozhoduje, a má k tomu studijní předpoklady, může směle zvažovat, zda půjde na kvalitní gymnázium či kvalitní průmyslovku. Volit by měl především podle toho, která cesta pro něj bude záživnější, která mu bude bližší. Kde bude během středoškolského studia spokojenější. Oba typy těchto kvalitních škol mu poskytnou pomocí různých výběrových předmětů, seminářů a projektů možnost individuálně rozvíjet svůj talent a oba typy škol ho připraví na další studium, ale také pro zmíněný osobní, společenský a profesní život.  

Nejsem tedy propagátorem ani jedné z těchto cest. Obě jsou pro mě rovnocenné. Obě jsou pro některé studenty výborné a obě jiným mohou přinášet noční můry, pokud tíhnou více k té cestě druhé. Navíc jsem přesvědčený, že současnost nepřeje dělení na ryze humanitní a ryze technický směr, ale naopak k prolínání obou. Gymnazista bez základů techniky se brzy ani nedomluví s konví, aby si udělal kávu, a technik bez všeobecného rozhledu jen těžko bude domýšlet, jak jeho produkty budou prospěšné pro společnost, jakou mají šanci na trhu uspět.

Z tohoto důvodu začínáme na naší škole pilotní výuku obou vzdělávacích cest najednou. I proto jsme Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium. Předchozí Technické lyceum, mnou formované do podoby přírodovědně zaměřeného gymnázia, bude od září nahrazeno gymnaziální třídou. A během studia se gymnazisté a technici budou potkávat jak ve výběrových předmětech, tak v seminářích i ve společných projektech. Jimi tvořené studijní skupiny i pracovní týmy budou silnější, neboť nebudou homogenní a každý student v nich bude moci projevit svou silnou stránku. Ale to je na delší povídání, takže o tom někdy příště.  

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.