Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Proč a jak vzniklo smíchovské gymnázium na Smíchovské SPŠ? Co unikátního nabízí?

ROZHOVOR S Radko SÁBLÍKEM, ředitelem Smíchovské SPŠ a gymnázia

Radko Sáblík je mnohými nazýván vizionářem. Přichází s nápady a projekty, které se zpočátku jeví velmi problematické a někdy až skoro nerealizovatelné. On však dokáže svou umanutostí pro své vize získat spolupracovníky, a to z řad klasických učitelů, absolventů i studentů. Právě zapojení absolventů a studentů do chodu školy stojí za mnohými inovacemi a realizací většiny nápadů. Někdy pocházejí z hlavy ředitele školy, jindy z hlav učitelů, absolventů i studentů. Vznik Smíchovského gymnázia a jeho unikátní forma a obsah vzdělávání je dalším z mnoha progresivních počinů, které vycházejí z této střední školy ze Smíchova a jsou příkladem dobré praxe v českém školství.

Proč vznik Gymnázia, když obor vzdělávání Technické lyceum má na vaší škole tradici a v minulém přijímacím řízení dokonce čtyřnásobný převis zájemců o studium?

„V tomto projektu nejde o získávání zájemců o studium na rádoby líbivý název studijního oboru. V tomto projektu jde o propojování světů, světa humanitního a technického vzdělávání. Již Technické lyceum jsem se snažil co nejvíce přiblížit přírodovědně zaměřenému gymnáziu, které jsem sám vystudoval na Gymnáziu Botičská. Ale Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání Gymnázium nám dávají větší možnosti, širší mantinely, než Rámcově vzdělávací program pro obor vzdělávání Technické lyceum. Proto jsem využil aktivity radního Prahy pro školství pana Víta Šimrala a pustil se do realizace jeho původní myšlenky. Tu u nás chceme rozvíjet poněkud netradičním způsobem.“

Co bude znamenat to vaše „propojování světů“?

„Velmi jednoduchou věc. Jsme zapojeni do mnoha projektů, na mnoho z nich zveme ke spolupráci i studenty jiných škol. Vznikají tak týmy složené ze studentů gymnázií i technických škol. Naposledy naprosto skvěle takový tým fungoval při zajištění živého vysílání Schola Pragensis on-line ze studia vybudovaném v rezidenci primátora Prahy. V takovém týmu každý člen rozvíjí své silné stránky a zároveň se členové obohacují navzájem. Ve Smíchovském gymnáziu budou studenti mít některé výběrové předměty či semináře společné s technicky zaměřenými studenty, budou mít společný maturitní předmět, a budou se potkávat v pracovních týmech, ať již ve studentských či maturitních projektech, ale i ve velkých projektech školy. Včetně těch mezinárodních.“

Co dalšího čeká studenty Smíchovského gymnázia?

„Určitě se budeme snažit využívat systému STEM. Což je zkratka pro Science, Technology, Engineering and Mathematics. Tento model vzdělávání se zrodil v USA v roce 2001 a od té doby začíná být myšlenka STEM jako mezioborový školní předmět zaváděna po celém světě. K největším zastáncům tohoto konceptu patří USA, Velká Británie, Izrael nebo Kanada. STEM propojuje vzdělávací předměty, které v reálném světě propojené jsou, ale školní systém je od sebe oddělil. Přiznávám, v tomto nás čeká opravdu obrovská práce, především pak nutnost změnit myšlení některých lidí a jejich nutnost vystoupit z komfortní zóny. Ale věřím, že výsledek bude stát za to a přinese budoucím studentům Smíchovského gymnázia jiný typ vzdělávání, než jaký je všeobecně praktikován.“

Pro koho je podle vás vhodné studium na Smíchovském gymnáziu?

„Domnívám se, že je vhodné především pro studenty, kteří našli vnitřní motivaci se vzdělávat, kteří se chtějí vzdělávat nad rámec klasické výuky, prostě kteří přijali zodpovědnost za své vzdělávání a za komplexní rozvoj své osobnosti. Což ale platí i pro další vzdělávací obory na naší škole. Není důležité, co se doposud naučili, ale je důležité, že mají touhu po poznání, touhu se zdokonalovat a jsou připraveni na sobě pracovat. Není ani tak důležité, jaké mají zájmy, na co mají talent, obojí budou moci rozvíjet v různých výběrových předmětech, seminářích a praktických projektech. A v neposlední řadě je to i o jejich vlastních nápadech, i oni mohou přicházet s inovacemi, projekty, a my se budeme snažit jim pomoci je uskutečnit. Jejich realizace pak obohatí nás všechny.“

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor pořídila redakce školního časopisu Presloviny.


# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.