Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Vychovej si svého studenta a zaměstnance

Motto: Pokud chceme, aby studenti a zaměstnanci byli při příchodu na naši školu či do naší firmy kvalitnější, podílejme se na jejich výchově. Bude to mnohem účelnější, než lkaní nad jejich zhoršující se úrovní.

Společenský folklór:

Zaměstnavatelé: „Absolventi vysokých škol přicházejí nepřipraveni na praxi, nemají potřebné dovednosti a návyky, jejich úroveň se zhoršuje, vlastně si je musíme všechno naučit sami.“

Vysoké školy: „Absolventi středních škol k nám přicházejí nepřipraveni na vysokoškolské studium, nemají potřebné dovednosti a návyky, jejich úroveň se zhoršuje, nemají potřebné základy, na kterých by se dalo stavět.“

Střední školy: „Absolventi základních škol k nám přicházejí nepřipraveni na středoškolské studium, nemají potřebné dovednosti a návyky, jejich úroveň se zhoršuje, nemají potřebné základy, na kterých by se dalo stavět. Místo probírání nové látky je musíme doučovat látku ze základní školy.“

Základní školy: … Tak ty to mají „blbé“, pokud tedy nechtějí všechno hodit na školy mateřské. Nebo že by vážně základ všech výše popsaných nedostatků pramenil z mizerné výchovy v mateřské škole?

Časovaná bomba v českém školství:

Na různých konferencích, u mnoha kulatých stolů, na mnoha panelových diskusích se zabýváme tím, co by měli žáci a studenti na různé úrovni svého vzdělávání umět. Někdy probíráme, jak je to naučit. Ovšem jen ojediněle se zabýváme tím, kdo je to naučí. Přitom stále hlasitěji tiká časovaná bomba, odpočet na displeji se povážlivě blíží nule. Už teď je nedostatek učitelů, především odborných předmětů a IT předmětů obecně. Každou chvíli dojde k explozi a žádný agent 007 na obzoru …

Co obecně chybí absolventům středních a vysokých škol:

Je toho pochopitelně více a určitě se tyto nedostatky liší i podle kvalifikace. Nicméně určitou část dovedností považují za nevyhovující všichni. Jde o tak zvané měkké kompetence, mezi něž patří návyky k cílevědomé práci, celoživotnímu vzdělávání, komunikační a prezentační dovednosti, spolupráce v týmu, vedení týmu, schopnost používat v debatách vhodné argumenty.

NÁVRH NA PILOTNÍ PROJEKT
        „VYCHOVEJ SI SVÉHO STUDENTA A ZAMĚSTNANCE“

 Záštita nad projektem: MŠMT případně NÚV (Národní ústav vzdělávání)

Účastníci: Vybrané pilotní firmy (zaměstnavatelé), vybrané pilotní školy (ČVUT Praha, VUT Brno), vybrané pilotní střední školy (vybrané odborné školy, vybraná gymnázia), vybrané pilotní základní školy

Kde pilotní projekt realizovat: Navrhuji ho jako pilotní realizovat v Praze a Brně, neboť tam je vyšší koncentrace zaměstnavatelů, vysokých, středních i základních škol, ale je možné k tomu přidat i další regiony

Od kdy projekt spustit: od září 2019

Do kdy má projekt běžet: do června 2023

Jak má být projekt financován: primárně z fondů EU

V čem spočívá hlavní náplň projektu: Na výchově vysokoškolských a středoškolských studentů se budou podílet zaměstnanci zapojených firem, na výchově středoškolských studentů se budou podílet zaměstnanci zapojených firem a studenti vysokých škol, na výchově žáků základních škol se budou podílet studenti středních škol.

Jak takovou výchovu realizovat: Pomocí projektové výuky, kdy se zaměstnanci firem a studenti vysokých a středních škol stanou konzultanty (mentory) řešitelů ze zapojených škol. Vhodné se také jeví pořádání odborných několikadenních (týdenních) kempů, kdy přípravu kempů budou mít na starosti studenti vysokých a středních škol, dohlížet nad nimi budou učitelé či odborní lektoři. Hosty pak mohou být odborníci z vysokých škol a firem. Dalším způsobem je vedení odborných kroužků či seminářů studenty středních škol na školách základních a výukou výběrových (volitelných) odborných předmětů studenty vysokých škol na školách středních. Dalším modelem jsou čtyřiadvacetihodinové akce, při nichž účastníci řeší krátkodobý projekt. Ideální bude, když vysokoškolští a středoškolští studenti budou působit na střední respektive základní škole, kterou sami absolvovali, ale není to podmínkou.

Jaké volit projekty: Témata mohou být různá, vhledem k atraktivitě by se měla zaobírat problematikou IoT, kybernetické bezpečnosti, 3D tisku, modelování, technikou a fyzikou obecně. Ideální by bylo vytvoření týmů, ve kterých by byli zapojeni studenti odborných středních škol a gymnázií.

Výhoda pro firmy při zapojení jejich zaměstnanců: Budou se přímo podílet na výchově svých budoucích zaměstnanců, mohou je nejen oslovit, ale především poznat a také je připravit na přechod do pracovního procesu.

Výhoda pro vysoké školy, jejichž studenti se zapojí: Získají přístup ke středoškolským studentů, ukáží jim prostřednictvím svých studentů zajímavosti z nabízených oborů, nepochybně tím mnohé osloví a ti se později stanou jejich studenty, navíc budou již mít některé dovednosti, které jsou potřebné

Výhoda pro střední školy: Zapojením studentů vysokých škol a zaměstnanců firem do různých projektů získají pracovní sílu, která jim chybí. Zapojením do tohoto projektu se zvýší jejich prestiž, což se odrazí v přijímacím řízení. Směrem k základním školám upoutají zájem talentovaných žáků a nepochybně někteří z nich poté podají přihlášku na jejich školu.

Výhoda pro základní školy: Zapojením středoškolských studentů do projektů získají pracovní sílu, která jim chybí. Nabídnou atraktivní projekt, který zvýší jejich prestiž.

Výhoda pro vysokoškolské a středoškolské studenty: V rámci své role „konzultanta“ či „mentora“ či „lektora“ získají významné zkušenosti, které se jim budou později hodit. Navíc získají i finanční prostředky.

Rizika projektu: Nezájem ze strany vedení navrhovaných institucí, a to napříč jimi. Nezájem zaměstnanců, studentů a žáků považuji za menší riziko, neboť budou motivováni svou zvídavostí a v případě studentů vysokých a středních škol i odměnou za poskytnuté služby.

Proč by to mělo fungovat z pohledu vysokoškolských studentů: V letošním školním roce se Smíchovskou střední průmyslovou školou spolupracuje 25 jejích absolventů, v drtivé většině studentů různých vysokých škol (FEL, FS a FIT ČVUT, UK, VŠE, ČZU a další). Tito absolventi jsou členy IT, PR a Projektového oddělení školy, jsou konzultanty studentských či maturitních projektů (celoroční práce studentů třetích respektive čtvrtých ročníků). Zároveň někteří vyučují i výběrové odborné předměty, jako jsou robotika, kybernetická bezpečnost, IoT, počítačové sítě, programování počítačových her apod. Tento model již běží několik let a odcházející absolventy do firem nahrazují ti čerství. Z letošních absolventů je na spolupráci domluva již se sedmi z nich.

Proč by to mělo fungovat z pohledu středoškolských studentů: V letošním školním roce jsou desítky studentů Smíchovské střední průmyslové školy zapojeni do různých projektů, kdy spolupracují se základními školami. Vytvářejí pro ně výukové materiály, konají osvětové besedy z oblasti kybernetické bezpečnosti, pomáhají při workshopech pro žáky ZŠ v laboratořích fyziky, IoT, multimédií, 3D tisku apod. Pomáhají i při výuce seniorů. Na základních školách či v Domech dětí a mládeže vedou kroužky, kde učí děti programování, prací s videem apod. Podílejí se na Letní škole či Kempech kybernetické bezpečnosti. Někdy svou činnost konají zdarma v rámci svých školních projektů, někdy za tuto činnost mají odměnu, většinou z grantů získaných od zřizovatele.

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.