Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Projekt kybernetická bezpečnost

Základní informace a historie kybernetické bezpečnosti na naší škole

Kybernetickou bezpečností jsme se na naší škole začali zaobírat již před několika lety. Naše činnost tehdy spočívá především v tom, že jsme konali osvětu pro žáky základních škol, a to od první po devátou třídu. V tom stále pokračujeme. Někdy u nás ve škole, jindy přijedou naši lektoři za našimi klienty. Lektory jsou většinou naši studenti, zpočátku s doprovodem absolventa, po získání zkušeností mnohdy již osvětu konají studenti sami. Ze škol jsou opakovaně žádáni, neboť díky blízkému věku ke svým posluchačům s nimi dokáží navázat kontakt a jejich slova nejsou chápána jako strašení od dospělých, ale jako dobrá rada od skoro vrstevníků.

Na naší škole také požádáme workshopy, spojené s laboratoří fyziky, ale i problematikou IT, včetně kybernetické bezpečnosti. Většinou se třídy rozdělí na dvě skupiny, po dvou hodinách se vystřídají na domluvených pracovištích. Podle požadavku základních škol a věku klientů přizpůsobujeme program. Dokázali jsme zaujmout jak děti z mateřské školy, tak žáky druhého stupně základních škol, a v poslední době i seniory. Vyučující fyziky, paní profesorka Krajčová, jinak též koordinátorka pro Českou republiku dvou evropských projektů Nanopion a Scientix, konstatovala, že je asi rekordmanem v rozpětí věku osob, s kterými workshopy konala. Nejmladšímu klientovi byli tři roky, nejstarší účastnici devadesát jedna let.

Ve školním roce 2016/2017 jsme uspořádali dva Kempy kybernetické bezpečnosti, které měly velmi pozitivní ohlas. Další Kemp kybernetické bezpečnosti plánujeme na předposlední týden v srpnu (od 21. do 25. srpna 2017), konat se bude u nás ve škole, měl by být pro žáky od páté do deváté třídy základních škol. Poběží souběžně s Letní školou, která nabídne stejně starým klientům jiná technické témata, jakými jsou robotika, programování, 3D tisk, modelování ve 3D, pokusy v laboratoři fyziky, tvorba videa za využití našeho studia a našich zařízení. Na obou akcích se podíleli a budou podílet pedagogové, absolventi i studenti.  

Na jaře roku 2015 jsme byli vyzváni, abychom se jako jedna ze dvou středních škol připojili k sektorové dohodě o kybernetické bezpečnosti. Z toho nám vyplývají tři úkoly. Za prvé pilotovat od září 2017 nový obor Kybernetická bezpečnost, za druhé ve spolupráci s NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) připravit „balíček“ o kybernetické bezpečnosti, který bude včleněn do všech RVP (Rámcový vzdělávací program) středních i základních škol, jejichž revize nyní započala. Třetím úkolem je vytvořit pilotní centrum pro vzdělávání pracovníků ve školství.

Velice si vážíme toho, že jsme byli v souvislosti s tímto závažným celospolečenským i technickým tématem osloveni. Jisté zkušenosti již máme, protože jsme v roce 2007 byli jednou z pěti středních škol, jedinou z Prahy, které pomáhaly NÚV vytvořit RVP oboru Informační technologie, podle kterého se nyní učí studenti v celé České republice.  


Pilotní ověřování oboru Kybernetické bezpečnosti

Od září 2017 bude na naší škole působit jedna třída v pilotním režimu, jejíž studenti se budou vzdělávat v oboru Kybernetická bezpečnost. Jeho obsah připravujeme ve spolupráci s NÚV, vysokými školami (především FEL ČVUT), Střední školou informatiky a poštovnictví Brno, pracovníky odborných firem. Zájem o tuto třídu v přijímacím řízení projevilo letos 140 uchazečů o studium. Zajímavostí je, že rodiče mnohých z nich pracují v tomto oboru a vidí v tomto studium pro své potomky velkou budoucnost.


Vytvoření polygonu pro nácvik obrany proti kybernetickým útokům

Na začátku stál program, vytvořený dvěma našimi absolventy, kteří maturovali ve školním roce 2015/2016, ale kteří se této problematice věnují již od druhého ročníku střední školy a v této oblasti i podnikají. Pro naši školu pracují na částečný úvazek. Jde o koordinátora kybernetické bezpečnosti pana Davida Sýkoru a jeho zástupce pana Nathana Němce.

Ti svůj program již odzkoušeli během druhého Kempu kybernetické bezpečnosti a ten se setkal s velkým ohlasem. Proto ho chtějí dále rozvíjet, i za již domluvené spolupráce s FEL ČVUT a odbornými firmami. Také plánují vytvořit odpovídající prostředí. Investici ve výši cca 2,5 milionu korun nám slíbil poskytnout zřizovatel, když jsme prezentovali o projektu kybernetické bezpečnosti před Výborem zastupitelstva Prahy pro vzdělávání, za účasti jeho předsedy pana Nachera, radní pro školství Prahy paní Ropkové a ředitelky odboru školství Prahy paní Němcové.

Polygon by měl být určen pro šestnáct klientů a jeho uspořádání by mělo umožňovat hned několik scénářů. Mohou být vytvořeny čtyři soupeřící týmy po čtyřech členech, dva soupeřící týmy po osmi členech anebo jeden tým s šestnácti členy, kteří budou čelit společně většímu útoku.

Cílem je rovněž vytvořit soubor různých scénářů (námětů), které by mohly být využity podle potřeby a záměru cvičení. Zájem pracovat v týmu kybernetické bezpečnosti na naší škole projevilo kolem patnácti současných studentů, očekáváme však aktivní zapojení dalších studentů z nové třídy oboru Kybernetická bezpečnost. Tím se budou nejen vzdělávat, ale mohou se i stát sami tvůrci cvičení, pomáhat při realizaci workshopů pro své kolegy ze školy či zájemce z jiných škol.


Poradna kybernetické bezpečnosti

Náš absolvent Nathan Němec vytvořil www stránky, které by se měly v budoucnu stát otevřenou on line poradnou pro mladé lidi ze základních a středních škol, kteří by se dostali do problémů s kybernetickou bezpečností. Tu je nutno chápat v jejím širokém záběru, od problematiky legislativní, etické až po tu technickou. Domnívám se, že by tato poradna mohla posloužit též učitelům ze základních a středních škol, kteří by měli problém s prostředky IT a chtěli se na něco zeptat či požádat o radu. Poučné informace by tam mohli nalézt i rodiče žáků a studentů.

Přitom by se nikdo před nikým neshodil, neboť bychom vždy zachovávali anonymitu tazatele. Na druhé straně by však jeho dotaz a následná odpověď mohla posloužit i jiným, neboť by byla uvedena bez identifikace tazatele na tomto portálu. Mnozí by tam tak odpověď na svůj problém posléze mohli najít bez nutnosti se tázat.

Odpovědi by vytvářeli naši studenti a absolventi, pokud by ji neznali, obrátili by se sami o radu na spolupracující osoby z vysokých škol či odborných firem. Tím bychom zajistili potřebnou úroveň této poradny.

Součástí této poradny budou i osvětové články, kreslené příběhy či videa, která budou varovat před nebezpečím v kyberprostoru. Jejich vytváření za účasti našich studentů již započalo a počítá se s jejich dalším rozšířením.

Osobně toto považuji za velmi vhodnou aktivitu, neboť se mladá generace někdy chová v kyberprostoru hodně lehkovážně a ne vždy dokáže dobře rozlišit, která „rada“ je míněna dobře a která je naopak může dostat do problémů. Ať se již týká klasické kyberšikany, ale i instalace různých IT zařízení, stahování podezřelých souborů, navštěvování problematických stránek. Naši klienti by tak mohli na naší poradně nalézt informace, které by byly v jejich prospěch, nikoli zveřejňovány za účelem jejich manipulace. Stejně tak by mohli být včas varováni před nebezpečnými stránkami, před nebezpečnými aktivitami.  

Za skvělé bych považoval, kdyby tuto naši poradnu mohla zaštítit i veřejně propagovat významná persóna či instituce. Mohli bychom v tomto spolupracovat a společně se podílet na velmi potřebné osvětě pro žáky a studenty, ale jak jsem již naznačil, dle mého i pro pedagogické pracovníky. A rovněž tak pro rodiče žáků a studentů. I ti si mnohdy počínají velmi lehkovážně, jak se dozvídáme od žáků při našich osvětových besedách. Nebo nemají vůbec potuchy, co na internetu jejich potomci provozují.


Kempy kybernetické bezpečnosti

O Kempech kybernetické bezpečnosti jsem se zmínil již v úvodu tohoto pojednání. Hodláme v nich pokračovat, minimálně směrem k žákům základních škol. Ale není vyloučené tuto aktivitu rozšířit i na studenty středních škol, pokud by o to byl zájem.

Na těchto kempech se mohou klienti seznámit se zajímavostmi, které jim prezentují jak naši zaměstnanci, pedagogové i absolventi, tak i studenti. Kromě toho na ně zveme hosty z odborných firem, kteří mohou předat své nemalé zkušenosti.

Součástí těchto kempů je vždy i praktická část, kdy si mohou klienti vyzkoušet některé z přednášených problémů na zařízeních, buď vlastních, anebo námi poskytnutých. Až bude vybudován výše zmíněný polygon, tak plánujeme jeho využití i během těchto akcí.


Další plány v oblasti kybernetické bezpečnosti

Tato oblast je velmi živá a dá se úspěšně předpokládat, že bude přinášet další výzvy, na které chceme reagovat. Ať jde o již domluvené aktivity, jako výše zmíněné „balíčky“ do RVP, vzdělávací centrum pro pracovníky ve školství, tak o věci, které teprve vyplynou z dalších jednání či potřeb. O spolupráci jsme už jednali například s Inovativním centrem Středočeského kraje (třetina studentů v něm bydlí) či s Ministerstvem obrany. Pokud bude zájem, rádi budeme spolupracovat i s dalšími subjekty, ať již z akademické, státní, regionální či soukromé sféry.

Naše získané zkušenosti si nechceme nechávat pro sebe. Jsme připraveni se o ně podělit jak se svým zřizovatelem, Ministerstvem školství, představiteli jiných regionů, ale i s jinými školami. Pokud pochopitelně o ně bude zájem.

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.